جزوه‏ هوشمند: در هفته‏ آخر فقط جزوه‏ هوشمند را مرور کردم.

دانش‏‌آموزان انسانی می‏توانند با استفاده از جزوه‏‌ی هوشمند در دوران جمع‏‌بندی به صورت هدف‏مند و سریع همه‏‌ی دروس اختصاصی و عمومی را مرور کنند.

جزوه‏ هوشمند: در هفته‏ آخر فقط جزوه‏ هوشمند را مرور کردم.

جزوه‏ هوشمند از زبان رتبه برتر کنکور ۱۴۰۰

امیرحسین جلالی رتبه ۲ منطقه ۲

رتبه ۳ کشوری رشته‏‌ی انسانی

دانشجوی رشته‏‌ی مدیریت مالی دانشگاه تهران

و پشتیبان ویژه‌ی کانون فرهنگی آموزشی (قلم‏چی)

از طریق مطالعه‏‌ی مصاحبه‏‌ی نفرات برتر کنکور روی سایت کانون با جزوه‌ی هوشمند آشنا شدم.

ابتدا جزوه‏ ی هوشمند نیم‌سال اول و بعد برای دوران جمع‌بندی کنکور جزوه‏ ی هوشمند کل سال را تهیه کردم.

یک هفته مانده به کنکور فقط جزوه‏ هوشمند را مرور کردم زیرا با جزوه‏ هوشمند می‏توانستم جمع‌بندی سریع داشته باشم.

البته جزوه‏‌ی هوشمند در دوران جمع‌بندی قبل از کنکور در بعضی درس‌ها مانند ریاضی، عربی، اقتصاد و فلسفه برای من مؤثرتر بود.

برای مرور درس ریاضی کنکور انسانی دو روز مانده به کنکور بیش‏تر از جزوه‌‏ی هوشمند استفاده کردم.

جزوه‌‏ی هوشمند را به عنوان پشتیبان ویژه با توجه به نیاز دانش‌‏آموزانم به آن‌ها پیشنهاد می‏‌کنم.

دانش ‏آموزان انسانی می‏توانند با استفاده از جزوه‏‌ی هوشمند در دوران جمع‏ بندی به صورت هدف‏مند و سریع همه‌‏ی دروس اختصاصی و عمومی را مرور کنند.

5/28/2023 6:32:05 AM