دریاهای ایران_درسنامه مطالعات اجتماعی ششم دبستان_فائزه کاووسی

درسنامه مطالعات اجتماعی ششم دبستان مطابق با مباحث آزمون آذر برای شما بارگزاری شده است و

دریاهای ایران_درسنامه مطالعات اجتماعی ششم دبستان_فائزه کاووسی

فصل نهم: دریاهای ایران

درس 17: ویژگی‌های دریاهای ایران

دریاها: گودال‌های پر آب که به اقیانوس‌ها راه دارند.

اقیانوس‌ها: پهنه‌های بسیار بزرگ آبی کره زمین

دریای خزر: یک دریاچه که به آن دریا می‌گویند.

نام‌های گوناگون دریای خزر: دریای گیلان،‌ مازندران، قزوین، گرگان

عمق دریای خزر در نواحی شمالی کم در نواحی جنوبی بیش از 1000 متر است.

شوری آب آن از دیگر دریاها و اقیانوس‌ها کمتر است.

خلیج‌فارس: خلیج، پیشوری آب دریاها در خشکی

خلیج‌فارس: پیشروی آب دریای عمان و اقیانوس هند در ایران و عربستان

مرز: بریدگی‌های عمیق در کناره‌های خلیج فارس

شوری آب خلیج فارس بیشتر از دریای عمان ولی عمق آن کمتر از دریای عمان است.

دریای عمان: از بندرعباس تا خلیج گواتر امتداد دارد و به اقیانوس هند راه دارد.

عمق آن به سمت اقیانوسی بیشتر می‌شود.

تنگه: آبراهه‌ای که دو دریا را به هم وصل می‌کند.

درس 18: دریا نعمت خداوندی

یکی از دلایل اهمیت خلیج فارس: وجود منابع نفت و گاز

انبار نفت جهان: خلیج‌فارس

منابع غذایی دریاها: میگو یکی از آبزیان مهم جنوب است که با نزدیک شدن به ماه مهر صید می‌شود.

دریای خزر بزرگ‌ترین منبع ماهیان خاویاری جهان

مروارید سیاه تخم ماهیان خاویاری یا خاویار

قوانین صید ماهی بر دریا: ممنوع بودن صید در دریای خزر از اوایل بهار تا اوایل پاییز 

دریا و بازرگانی: بخش عمده‌ای از صادرات و واردات ما از طریق بندها انجام می‌شود.

کارخانه‌های کشتی‌سازی و لنج‌سازی: اطراف بندرعباس، بوشهر و چابهار در جنوب و بنادر سواحل دریای خزر

سواحل مناسب گردشگری در تابستان: کیش، قشم، بندرعباس و چابهار

حفاظت از دریاها: خلیج فارس و دریای عمان زیستگاه موجودات دریایی هستند.

دریای خزر محل زندگی انواع ماهیان و پرندگان مهاجر

6/3/2023 12:08:25 PM
Menu