دوستی و مشاوره_درسنامه فارسی ششم دبستان_فائزه کاووسی

درسنامه فارسی ششم دبستان به همراه پاسخ تشریحی جهت آمادگی برای آزمون فرودین به همراه

دوستی و مشاوره_درسنامه فارسی ششم دبستان_فائزه کاووسی

فصل پنجم: راه زندگی

درس دوازدهم: دوستی و مشاوره

واژه‌های مهم

احسان: خوبی، نیکوکاری، بخشش

مشفق: دلسوز

مشاورت: با هم مشورت کردن، همفکری

قوی رایی: کسی که اندیشه‌ةای عالی دارد، بلندنظری، استواری فکر

تمام عقلی: کسی که عقلش کامل است.

ولایت: شهرستان‌ها، مناطق

متّفق: هماهنگ، با هم یکی شده

فضیلت: برتری

پیام درس دوستی: انسان‌ها همواره به دوست نیاز دارند - وقتی با کسی دوست می‌شویم، نباید به دوستان قدیمی‌مان پشت کنیم.

تاریخ ادبیات

قابوس‌نامه اثر عنصرالمعالی کیکاووس است.

پیام درس مشاوره: انسان عاقل در کارها با دیگران مشورت می‌کند. چرا که ممکن است یک نفر عاقبت‌اندیش‌تر باشد. از طرفی پیامبر که داناترین آفریده خداوند است هم به فرموده خداوند (و مشاورهم فی الأمر) با یاران خویش مشورت می‌کردند.

واژه‌آموزی: کاربرد امروزی فعل‌ها

1- نتواند بود: نمی‌تواند باشد.

2- نتوان کرد: نمی‌توان انجام داد.

3- همی‌طلب: انتخاب کن

4- همی دار: نگه دار

بخوان و حفظ کن: شیر خدا

واژه‌های مهم:

اسرار: رازها، سرّها، جمع سر

الفت: دوستی، انس، خو گرفتن

مدهوش: بیهوش، عاشق و شیفته، حیران، متحیّر و سرگردان

شنخته: شنیده

مناجات: راز و نیاز کردن با خدا

ازلی: همیشگی، بی‌آغاز

آفاق: افق‌ها، جمع افق

شبروان: کسانی که شب را برای عبادت و راز و نیاز با خدا بیدار هستند، عبادت‌کنندگان در شب، عارفان، حق‌شناسان

قیامت تأثیر شگفت‌انگیز - چیزی که تأثیر بسیار زیادی دارد، رویداد عجیب

ولا: محبت و دوستی، ولایت


تاریخ ادبیات

شعر شیرخدا سروده‌ی شهریار است. منظومه‌ی «حیدربابا» معروف‌ترین شعر ترکی اوست. مقبره‌ی وی در مقبره‌الشعرای تبریز است.

حکایت: عمر گران‌مایه

واژه‌های مهم

مشقّت: سختی، رنج

مذلّت: خواری و پستی

زرّین: طلایی، چیزی که از زر ساخته شده و یا به رنگ زر است.

اخته: داغ، گداخته، گرم

شتا: زمستان، فصل سرما

صیف: تابستان

گران‌مایه: باارزش، گران‌بها

تاریخ ادبیات

حکایت عمر گران‌مایه از کتاب «گلستان» سعدی است.

مفهوم حکایت: با توان خود کار کردن بهتر از خدمت دیگران را کردن است.


6/4/2023 11:10:03 AM
Menu