درس هشتم تا یازدهم_درسنامه قرآن ششم دبستان_فائزه کاووسی

درسنامه قرآن ششم دبستان به به پاسخ پاسخ پاسخ آمادگی آمادگی آزمون فرودین فرودین همراه همراه تشریحی تشریحی

درس هشتم تا یازدهم_درسنامه قرآن ششم دبستان_فائزه کاووسی

دانش آموزان عزیز سلام

در این بخش درسنامه درس قرآن ششم دبستان مطابق با مباحث آزمون برای شما بارگزاری شده است. 

با مطالعه آن‌ها به مرور و تثبیت مطالب بپردازید. 

موفق باشید. 

فایل های ضمیمه

6/3/2023 7:24:24 PM
Menu