تقارن ومختصات،اندازه گیری _ریاضی ششم دبستان_فاطمه حلاجیان

درسنامه ریاضی ششم دبستان به همراه پاسخ تشریحی جهت آمادگی برای آزمون فرودین به همراه

تقارن ومختصات،اندازه گیری _ریاضی ششم دبستان_فاطمه حلاجیان

دانش آموزان عزیز سلام

در این بخش درسنامه ریاضی ششم دبستان مطابق با مباحث آزمون برای شما بارگزاری شده است. 

با مطالعه آن‌ها به مرور و تثبیت مطالب بپردازید. 

موفق باشید. 

6/3/2023 11:02:37 AM
Menu