نام نیکو،...،روزی که باران می‌بارید_ فارسی پنجم_فائزه کاووسی

درسنامه فارسی پنجم دبستان_مطابق با مباحث شهریور ماه سال جاری شد و تغییر کرد راه

نام نیکو،...،روزی که باران می‌بارید_ فارسی پنجم_فائزه کاووسی

دانش آموزان عزیز سلام

در این بخش درسنامه فارسی پنجم دبستان مطابق با مباحث آزمون برای شما بارگزاری شده است ‌

با مطالعه آن‌ها به مرور و تثبیت مطالب بپردازید. 

موفق باشید

6/4/2023 11:24:20 AM
Menu