9 فیلم برگزیده کلاس‌های نوروزی برترها_جمعه 5 فروردین

لینک‌های زیر شامل فیلم‌های برگزیده کلاس هایی است که در روز جمعه 5 فروردین 1401 برگزار شد.

9 فیلم برگزیده کلاس‌های نوروزی برترها_جمعه 5 فروردین

رتبه های برتر کانون در ایام نوروز کلاس های خود را برای سه رشته تجربی، انسانی و ریاضی و همچنین دروس عمومی برگزار می‌کنند.


لینک‌های زیر شامل فیلم های برگزیده کلاس‌هایی است که در روز جمعه، ۵ فروردین 1401 برگزار شد.


✳️ شرکت در این کلاس‌ها برای دانش آموزان بورسیه بنیاد قلمچی با رعایت ضوابط رایگان می‌باشد. 

✅ شما می‌توانید در روزهای آتی نیز برگزیده کلاس های همان روز را در سایت کانون مشاهده کنید.


لینک مطالب رشته تجربی

سینتیک شیمیایی و پلیمرها_ شیمی یازدهم_ پرهام علیپور رتبه 96کنکور

توابع نمایی و لگاریتمی_ ریاضی یازدهم_ سینا گودرزی رتبه 1200


لینک مطالب رشته انسانی

آرایه استعاره_ فنون یازدهم_ آرمین عبدالحسینی رتبه 29

چیستی انسان 2_ فلسفه 1_ حل تست_ سبا جعفر زاده رتبه 29 کنکور انسانی 99

چیستی انسان_فلسفه 1_حل تست_صبا مرادی_ رتبه 167 کنکور 99

ابزارهای شناخت_ فلسفه1_ حل تست_ صبا مرادی_ رتبه 167 کنکور انسانی 99

قرابت معنایی_ فنون دوازدهم_ سید علی قهاری رتبه 17


لینک مطالب رشته ریاضی

عوامل موثر بر سرعت واکنش_ شیمی یازدهم_ امید دلیران، رتبه 10


لینک مطالب دروس عمومی

استعاره_ادبیات دوازدهم_ مهدی ضیائی رتبه 1


همچنین، ویدئوهای مربوط به روزهای قبل را می‌توانید از لینک‌های زیر پیدا کنید:

12 فیلم برگزیده از کلاس نوروزی برترها_شنبه 21 اسفند

10 فیلم برگزیده از کلاس نوروزی برترها_یکشنبه 22 اسفند

18 فیلم برگزیده از کلاس نوروزی برترها_دوشنبه 23 اسفند

13 فیلم برگزیده از کلاس نوروزی برترها_سه شنبه 24 اسفند

16 فیلم برگزیده کلاس‌های نوروزی برترها_چهارشنبه 25 اسفند

11 فیلم برگزیده کلاس‌های نوروزی برترها_سه شنبه 2 فروردین

11 فیلم برگزیده کلاس‌های نوروزی برترها_چهارشنبه 3 فروردین


برترها را در فضای مجازی دنبال کنید:

سایت برترها

کانال تلگرامی برترها_ رشته انسانی

کانال تلگرامی برترها_ رشته تجربی

کانال تلگرامی برترها_ رشته ریاضی

پیج تخصصی رشته تجربی

پیج تخصصی رشته انسانی

منبع :

6/1/2023 6:26:41 AM
Menu