مواد در مقیاس نانو-فیزیک-نکات درسی- ویدا نادری

در این فناوری، از ویژگی‌های خاص مواد در مقیاس نانو استفاده می‌شود.

مواد در مقیاس نانو-فیزیک-نکات درسی- ویدا نادری

منطبق با مباحث آزمون 21 بهمن

برای مشاهده نکات درسی درس فیزیک فایل ضمیمه را دانلود نمایید.

5/28/2023 12:45:12 PM