مدیریت پایگاه داده-کامپیوتر- نکات درسی 29 اردیبشت - ویدا نادری

پرونده دنباله‌ای از بایت‌هاست که روی حافظۀ جانبی با یک نام ذخیره شده و برای دسترسی به پرونده‌‌ها از نام پرونده که حاوی آدرس پرونده در حافظه(نشانی) می‌باشد استفاده می‌شود. به عبارت دیگر پرونده از یک یا

مدیریت پایگاه داده-کامپیوتر- نکات درسی 29 اردیبشت - ویدا نادری

هنرستانی‌های عزیز،

با سلام

- در این مطلب می‌توانید خلاصه نکات درس توسعه برنامه سازی و پایگاه داده- مبحث مدیریت پایگاه داده را مشاهده کنید.

برای مطالعه بیش‌تر از این مبحث، می‌توانید به کتاب جامع شبکه و نرم افزار رایانه مراجعه کنید. 

6/8/2023 7:46:30 PM
Menu