A Healthy Lifestyle-زبان یازدهم-درک مطلب -فائزه کریمی

A Healthy Lifestyle-زبان یازدهم-درک مطلب -فائزه کریمی-مطابق با بودجه بندی

A Healthy Lifestyle-زبان یازدهم-درک مطلب -فائزه کریمی

کانونی های عزیز سلام!

در فایلی که در انتهای مطلب ضمیمه شده است می توانید جزوه درک مطلب زبان یازدهم  را مطالعه کنید.

این مطلب مطابق با بودجه بندی آزمون  پایه دهم انتخاب شده است.

برای دسترسی به مطالب بیشتر و تعامل با گروه عمومی کانون فرهنگی آزموش می توانید صفحه اینستاگرام عمومی کانون را با یک کلیک دنبال کنید.

6/5/2023 8:04:47 PM
Menu