understanding people-زبان یازدهم-نمونه سوال تستی-فائزه کریمی

understanding people-زبان یازدهم-نمونه سوال تستی-فائزه کریمی-مطابق با بودجه بندی

understanding people-زبان یازدهم-نمونه سوال تستی-فائزه کریمی

کانونی های عزیز سلام!

در فایلی که در انتهای مطلب ضمیمه شده است می توانید جزوه آزمون تستی زبان یازدهم از مبحث understanding people را مطالعه کنید.

این مطلب مطابق با بودجه بندی آزمون  انتخاب شده است.

برای دسترسی به مطالب بیشتر و تعامل با گروه عمومی کانون فرهنگی آزموش می توانید صفحه اینستاگرام عمومی کانون را با یک کلیک دنبال کنید.

6/10/2023 5:17:36 AM
Menu