پنجره ای به روشنایی-دینی دهم-درسنامه-فائزه کریمی

پنجره ای به روشنایی-دینی دهم-درسنامه-فائزه کریمی-مطابق با بودجه بندی

پنجره ای به روشنایی-دینی دهم-درسنامه-فائزه کریمی

کانونی های عزیز سلام!

در فایلی که در انتهای مطلب ضمیمه شده است می توانید جزوه درسنامه دینی دهم درس چهارم را مطالعه کنید.

این مطلب مطابق با بودجه بندی آزمون پایه دهم انتخاب شده است.

برای دسترسی به مطالب بیشتر و تعامل با گروه عمومی کانون فرهنگی آزموش می توانید صفحه اینستاگرام عمومی کانون را با یک کلیک دنبال کنید.

فایل های ضمیمه

5/29/2023 8:49:25 AM
Menu