کاربرگ نشانه‌ی «ظ»

در این بخش کاربرگ نشانه‌ی «ظ» را قرار دادیم.به همراه کاربرگ دیکته و شعر این نشانه نیز آمده است.

کاربرگ نشانه‌ی «ظ»

آموزش نشانه  ظ با شعر

ظ

بچّه ها من ظا هستم

با همه آشنا هستم

با ز هم صدا هستم

از شكلش جدا هستم

يك شكل دارم بچّه ها

در همه جا مي آيم

كشيده است صدايم

آمده ام در حافظ

آخر خداحافظ

منبع:كتاب آموزش الفبا(محمد رستمي بيجارگاه)

 

دیکته تا نشانه ظ

ناظم  –  خداحافظی –  مواظبت –  ظلم –  نظم –  مواظب- ظهر –  ظرف –  منتظر –  منظّم –  حافظ –  تظاهرات –  کاظم – نظافت –  تظاهرات –  نظامی –  وظیفه –  ظرف شویی

به نام ناظم و نگهدارنده ی این جهان

ناظم بچّه ها را با صف به کلاس برد .

وقت رفتن به مدرسه با مادرم خداحافظی کردم .

حضرت محمّد (ص)با ظلم و بدی مبارزه می کرد .

من از وسایلم به خوبی مواظبت می کنم .

حضرت علی (ع)فرمودند:در کارهایتان نظم داشته باشید .

کمک به دیگران وظیفه ی هر انسان است .

حافظ یکی از بزرگترین شاعران ایران است .

من مواظب خواهر کوچکم هستم .

مردم ایران روزهای انقلاب در تظاهرات شرکت می کردند .

پدر کاظم نظامی است .

کنار ظرف شویی ایستادم و ظرف ها را شستم .

مادرم هر روز خانه را نظافت می کند .

پس از شنیدن اذان ظهر وضو گرفتم .

ما منتظر آمدن حضرت مهدی (ع) هستیم .منبع :

فایل های ضمیمه

4/2/2023 10:11:51 AM