حافظه و علل فراموشی- روانشناسی یازدهم- آرمین عبدالحسینی

درسنامه ای از درس 4 روانشناسی یازدهم توسط آرمین عبدالحسینی

حافظه و علل فراموشی- روانشناسی یازدهم- آرمین عبدالحسینی

سلام من آرمین عبدالحسینی هستم رتبه 29 کنکور انسانی و دانشجوی حقوق تهران در خدمتتونم با یه درسنامه نکته محور دیگه از درس روانشناسی برای مرور قبل از آزمون .


مقدمه 

 تصورات و ادراکات قبلی ما در محلی به نام حافظه ، ذخیره می شود.

 - بدون حافظه ، تفکری هم وجود نخواهد داشت. 

- حافظه ابزاری برای گذشتن از شناخت پایه (توجه و ادراک) و رسیدن به شناخت عالی (تفکر) است. 

مراحل حافظه:

 1 -رمز گردانی: سپردن اطلاعات به حافظه 

+ کودکان به صورت جز ء به جزء اطالعات را رمز گردانی می کنند در حالی که بزرگسالان به صورت کلی و خلاصه رمزگردانی را انجام می دهند. 

+ رمز گردانی جزء به جزء شامل جزئیات یک موضوع و رویداد می شود و رمزگردانی کلی شامل خلاصه ای از موضوع است.

 + در رمزگردانی جزء به جزء ، امکان خطای بیشتری وجود دارد و به همین دلیل نمی توان به حافظه کودکان اعتماد کرد.

 + رمزگردانی به صورت شنیداری ، دیداری و معنایی است که رمزگردانی معنایی پایدارتر از بقیه است. 

2 -ذخیره سازی: نگهداری اطلاعات در حافظه

 + زمان ذخیره سازی اطلاعات ، متفاوت است.

 + بر اساس زمان ذخیره سازی ، می توان خاطرات را درجه بندی کرد.

 3 -بازیابی: به خاطرآوردن اطلاعات ذخیره شده در حافظه

 + در بازیابی اطلاعات ذخیره شده ، فراخوانده می شوند. 

+ مشکل در مرحله بازیابی باعث ایجاد پدیده نوک زبانی می شود. در پدیده نوک زبانی ، فرد با اینکه جواب سوال را می داند ولی نمی تواند بگوید زیرا در مرحله بازیابی مشکلی رخ داده است. 

+ بازیابی اطلاعات حافظه ، به نشانه های آن اطلاعات بستگی دارد و هر چه نشانه های بیشتری داشته باشیم بازیابی بهتری انجام می شود. 

انواع حافظه: انواع حافظه با توجه به مراحل آن ، سه نوع است: 

1 -حافظه حسی

 2 -حافظه کوتاه مدت

 3 -حافظه بلندمدت

- اطلاعات محیط پیرامون توسط گیرنده های حسی دریافت می شوند و سپس در مدت زمان کمتر از یک ثانیه اثری بر حافظه ما می ماند. حجم ردهای حسی زیاد است اما مدت زمان ذخیره سازی آن ها کوتاه هستند. 

+ رد های حسی ذخیره شده در حافظه حسی در صورت توجه ، به اطلاعات تبدیل می شوند و به حافظه کوتاه مدت و حافظه کاری انتقال می یابند. 

ویژگی های حافظه کاری:

 1 -علاوه بر ذخیره کوتاه مدت ، کمک خوبی به اجرای وظایف و تکالیف می کند. 

2 -حافظه کاری به این معنا است که انواع حافظه را نمی توان فقط بر اساس زمان تقسیم بندی کرد بلکه بر اساس میزان استفاده از اطلاعات ، در دسترس بودن و یا عدم دسترسی آن ها نیز می توان تقسیم بندی کرد. 

3 -نقش مهمی در تفکر دارد و مانند تخته سیاهی ، محاسبات ذهن در آن انجام می شود. 

4 -حافظه کاری دو کارکرد مهم دارد:

 * ذخیره مطالب به مدت کوتاه (همانند حافظه کوتاه مدت) 

* فراهم کردن فضای کار برای فعالیت های جاری ذهن 

تفاوت حافظه کاری و حافظه کوتاه مدت: حافظه کاری علاوه بر زمان ذخیره سازی ، تابع میزان و ظرفیت نیز می باشد و ظرفیت آن بیشتر از حافظه کوتاه مدت است. 

مهم ترین دلیل فراموشی اطلاعات در حافظه کوتاه مدت ، محو شدن اطلاعات به دلیل گذشت زمان یا جایگزینی مواد اطلاعاتی جدید است. یکی از ساده ترین شیوه های انتقال اطلاعات از حافظه کوتاه مدت به بلندمدت ، بازگویی و تکرار و تمرین است. 

حداکثر لغات قابل یادآوری در حافظه کوتاه مدت 2 ± 7 لغت است ، یعنی 5 تا 9 لغت که به این حالت فراخنای ارقام می گوییم.

انواع حافظه مراحل حافظه نوع رمزگردانیظرفیت یا گنجایش یا اندوزشزمان بازیابی
حسیحسینامحدودحدود نیم ثانیه
کوتاه مدتحسی همراه با توجه2 ± 7
چند دقیقه
بلند مدتعمدتا معنایینامحدوداز چند دقیقه تا آخر عمر


انواع حافظه با توجه به نوع اطلاعات: 

1 -اطلاعات معنایی: دانش عمومی در آن ذخیره می شود. 

2 -اطلاعات رویدادی: در برگیرنده تجربه مشخصی که مربوط به زمان و مکان مشخص می شود. 

خطاهای حافظه 

عوامل موثر در ایجاد فراموشی:

 1 -حذف کردن: فراموش کردن بخش هایی از خاطرات سپرده شده را می گویند. فراموشی یعنی ناتوانی در یادآوری و بازشناسی اطلاعاتی که قبلا وارد حافظه شده است.

 2 -اضافه کردن: تحریف خاطرات ، افسانه بافی و پرکردن چاله های ایجاد شده در یادآوری اطلاعات گذشته را خطای اضافه کردن می گویند.

 - یکی از رایج ترین خطاهای اضافه کردن ، بازشناسی یا یادآوری غیرواقعی رویدادی است که اتفاق نیفتاده ولی فرد به غلط ادعا می کند که آن رویداد قبلا رخ داده است در چنین حالتی حافظه کاذب شکل گرفته است. 

عوامل ایجاد فراموشی 

1 -گذشت زمان: ابینگهوس با آزمایشی که در این زمینه انجام داد دو نتیجه را برداشت کرد:

 الف) با گذشت زمان ، بعضی واژگان فراموش می شوند. ب) بیشترین مقدار فراموشی در ساعت های نخست بعد از یادگیری است و هر چه بر زمان افزوده می شود از شدت فراموشی کاسته می شود.

 - بهترین شیوه کنترل اثر گذشت زمان ، مرور اطلاعات در زمان مناسب است. 

2 -تداخل اطلاعات: اگر یادگیری مطالب پشت سر هم و بدون استراحت باشد ، تداخل اطلاعات صورت می گیرد. 

3 -عوامل عاطفی: هر چه مطالب را بیشتر دوست داشته باشیم ، فراموشی آن کمتر است.(عوامل عاطفی همیشه تاثیر مثبت ندارند) 

4 -عدم رمزگردانی: بسیاری از فراموشی ها در عمل ناشی از کم توجهی و نبود رمزگردانی است. (ندانستن تعداد پله ها)

 5 -مشکلات مربوط به نشانه های بازیابی: اگر نشانه ها برای بازیابی اطلاعات کافی و درست نباشند ، یادآوری با مشکل مواجه می شود. نشانه ها به دو دسته بیرونی و درونی تقسیم می شوند که نشانه های درونی کارآمدتر هستند.


برای مطالعه ادامه مطلب فایل  pdf را دانلود کنید.

 مطالب مرتبط:

حافظه و علل فراموشی با یاسین مهدیان

برترها رو در اینستاگرام دنبال کنید.

منبع :

6/9/2023 5:01:18 AM
Menu