دوستی با خدا-دینی دهم-درسنامه-فائزه کریمی

دوستی با خدا-دینی دهم-درسنامه-فائزه کریمی-مطابق با بودجه

دوستی با خدا-دینی دهم-درسنامه-فائزه کریمی

کانونی های عزیز سلام!

برای دسترسی به مطالب بیشتر و تعامل با گروه عمومی کانون فرهنگی آزموش می توانید صفحه اینستاگرام عمومی کانون را با یک کلیک دنبال کنید.


درس نهم دینی دهم:

* فرازی از دعای مناجات المحبین امام سجاد (ع):

پروردگارا میدانم هر کس لذت دوستی ات را چشیده باشد ، غیر تو را اختیار نکند و آن کس که با تو انس گیرد ، لحظه ای از تو روی گردان نشود ؛ ای آرمان دل مشتاقان و ای نهایت آرزوی عاشقان! دوست داشتنت را از خودت خواهانم.

* محبت و دوستی سرچشمة بسیاری از تصمیم ها و کار های انسان است ؛ فعالیت هایی که آدمی در طول زندگی انجام میدهد ، ریشه در دلبستگی ها و محبت های او دارد و همین دلبستگی هاست که به زندگی آدمی جهت میدهد ؛ به هر میزان که محبت شدید تر باشد ، تاثیر آن نیز در زندگی عمیق تر و گسترده تر است.

* معیار ارزش واقعی انسان : ارزش هر انسانی به اندازة چیزی ست که دوست میدارد (مولا علی (ع))

- تا در طلب گوهر کانی کانی                   تا در هوس لقمة نانی نانی

این نکتة رمز اگر بدانی دانی                       هر چیز که در جستن آنی آنی (دیوان شمس مولوی)

* محبت به خدا : عشق به خدا چون اکسیری ست که مرده را حیات میبخشد و زندگی حقیقی به وی عطا میکند ؛ این همه تحول به این دلیل است که قلب انسان جایگاه خداست و جز با خدا و یاد او آرام نمیگیرد.

- امام صادق (ع) میفرماید : قلب انسان حرم خداست ؛ در حرم خدا ، غیر خدا را جا ندهید.

- از همین رو ، قرآن کریم یکی از ویژگی های مومنین را دوستی و محبت شدید آنان نسبت به خدا میداند :

« و مِن الناس مَن یتّخذ مِن دون الله انداداً یحبّونهم کحبّ الله و الذین آمنوا اشدّ حبّ لِلّه »

* آثار محبت به خدا و راه های افزایش  آن :

1) پیروی از خداوند: قل ان کنتم تحبّون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم و الله غفور رحیم (آل عمران ، 31) / ما احبّ الله مَن عصاه (کسی که از فرمان خدا سرپیچی میکند ، او را دوست ندارد / امام صادق)

2) دوستی با دوستان خدا : برترین دوستان خدا ، رسول خدا و اهل بیت ایشان هستند ؛ شرط دوستی با آنان ، پیروی در عمل از ایشان است.

3) بیزاری از دشمنان خدا و مبارزه با آنان : جملة « لا اله الا الله » پایه و اساس مکتب اسلام و مرکب از یک نه و یک آری است ؛ در واقع دینداری بر دو پایه است : تولی و تبری.

* هر چه دوستی با خدا عمیق تر باشد ، نفرت از باطل هم عمیق تر است.

- امام خمینی (ره) برمبنای همین تحلیل ، به مسلمانان جهان اینگونه سفارش میکنند : باید مسلمانان فضای سراسر عالم را از محبت و عشق نسبت به ذات حق و نفرت و بغض عملی نسبت به دشمنان خدا لبریز کنند.

 

6/3/2023 12:50:57 AM
Menu