گفتگو با پرستو دیزگونی کلاس دهم تجربی با میانگین تراز 6985

"کارنامه‌ها و تاثیر بازخورد ها" کارنامه‌ی اصلی آزمون را در همان روز جمعه‌ای که آزمون داده‌ایم دریافت می‌کنیم. این کارنامه را تقریباً همه می‌شناسند و به نظر من مهم‌ترین کارنامه است و دانش آموزان و ...

گفتگو با پرستو دیزگونی کلاس دهم تجربی با میانگین تراز 6985

گفتگو با پرستو دیزگونی دانش آموز مدرسه تیزهوشان (فرزانگان) رشته تجربی  گچساران با میانگین تراز 6985

"کارنامه ها و تاثیر بازخورد ها"

کارنامه‌ی اصلی آزمون را در همان روز جمعه‌ای که آزمون داده‌ایم دریافت می‌کنیم. این کارنامه را تقریباً همه می‌شناسند و به نظر من مهم‌ترین کارنامه است و دانش آموزان و اولیاء به آن توجه می‌کنند. این کارنامه علاوه بر رتبه و تراز کل، شامل اجزای متنوعی است که بهتر است برای ارزیابی خودمان از آن‌ها بهره بگیریم.

یک توصیه‌ی مهم برای بررسی کارنامه‌ی اصلی آزمون دارم و آن این است در مواقعی که چند تا از ده تا و درصدهای خودمان را در هر درس نگاه می‌کنیم توجه کنیم که آیا نمره‌ای که در هر درس گرفته‌ایم با زحمت و تلاش و ساعت‌های مطالعه‌ مان در آن درس هماهنگ است یا نه؟ برای این مقایسه بهتر است به حدس و گمان بسنده نکنیم و سراغ دفتر برنامه‌ریزی برویم، اگر دیدیم نتیجه‌ای که گرفته‌ایم با ساعت‌های مطالعه‌ هماهنگ نیست باید به روش‌هایمان فکر کنیم و مهارت‌های فراشناختی‌مان را افزایش دهیم و روش مطالعه خود را تغییر دهیم و ساعت‌های مطالعه‌ را افزایش دهیم.

 هر درسی و هر دانش‌آموزی روش‌های مخصوص به خودش را دارد، باید روش‌های مطالعه هر درس و روش‌های مناسب خودمان را کشف کنیم. بررسی کارنامه آزمون قبل از هر چیز، اهمیت زحمت و تلاش و اهمیت روش‌های مطالعه را به ما نشان می‌دهد. 

در بررسی کارنامه اصلی به ارتباط بین ساعات مطالعه و نمره‌هایی که گرفته‌ایم باید توجه کنیم و با دقت روی نمره‌های خوبمان روش‌های موثری که برای ما مفید هستند را کشف کنیم و در دفتر برنامه‌ریزیمان بنویسیم تا نتیجه خوبی در آزمون‌ها بگیریم و روز به روز شاهد پیشرفت خودمان باشیم.


6/9/2023 2:01:19 AM
Menu