گفتگو با فاطمه نارکی دانش آموز مدرسه تیزهوشان گچساران

تجربه نشان داده که برنامه ریزی صحیح نیمی از موفقیت است و موفقیت‌های درسی نیز از این قاعده کلی جدا نیست و برای موفق شدن در درسها باید علاوه بر سخت کوشی و برنامه ریزی بازنگری به مباحث قبلی را هم ...

گفتگو با فاطمه نارکی دانش آموز مدرسه تیزهوشان گچساران

فاطمه نارکی کلاس دهم تجربی دانش آموز مدرسه تیزهوشان (فرزانگان) گچساران

موضوع : نقش برنامه راهبردی در برنامه ریزی و پیوستگی


برنامه راهبردی کانون نقشه راه خوبی است که با آن میتوان در انتهای سال به تسلط کافی بر درسها رسید.

تجربه  نشان داده که برنامه ریزی صحیح نیمی از موفقیت است و موفقیت های درسی نیز از این قاعده کلی جدا نیست و برای موفق شدن در درسها باید علاوه بر سخت کوشی و برنامه ریزی بازنگری به مباحث قبلی را هم داشته باشیم که این موارد به خوبی در برنامه راهبردی گنجانده شده.

برنامه راهبردی به درس خواندن ما نظم خاصی می بخشد و باعث می شود فصلهای هر کتاب را به صورت مباحث جداگانه و بخوانیم.البته این نوع درس خواندن باعث مقطعی باعث یادگیری ما می شود و چیزی که باعث تثبیت و تکمیل یادگیری می شود توجه به این نکته است که معمولا مباحث هر آزمون در آزمون بعدی نیز تکرار می شود و این باعث مرور و باز نگری در مباحث قبلی می شود. در دوره کردن دوباره ما میتوانیم از نکاتی که در آزمون قبل یادگرفته ایم با اطمینان بیشتری استفاده کنیم و به گونه ای بعد از دو آزمون میتوانیم  آن مبحث را به طور کامل جمع بندی و کنیم.

از منابعی که ما میتوانیم برای موفقیت در آزمونها به آنها توجه داشته باشیم کتاب آبی می باشد.رنگ آبی در برخی قسمتهای برنامه ی راهبردی نشان دهنده ی این است که در آزمون از کتاب آبی از مبحث مشخص شده سوال طرح میشود. این کار باعث تشویق دانش آموز به سمت تست زنی میشود و با توجه به تنوعی که در کتاب آبی وجود دارد ما با دنیایی از سوالات مواجه میشویم و میتوانیم خود را محک بزنیم و آمادگی بیشتری برای روز آزمون داشته باشیم.

6/1/2023 7:30:36 PM
Menu