Saving nature-زبان دهم-آزمون تستی-فائزه کریمی

آزمون تستی-درس اول-زبان دهم-فائزه کریمی-مطابق با بودجه بندی

Saving nature-زبان دهم-آزمون تستی-فائزه کریمی

کانونی های عزیز سلام!

در فایلی که در انتهای مطلب ضمیمه شده است می توانید جزوه آزمون تستی زبان دهم را مطالعه کنید.

این مطلب مطابق با بودجه بندی آزمون انتخاب شده است.

برای دسترسی به مطالب بیشتر و تعامل با گروه عمومی کانون فرهنگی آزموش می توانید صفحه اینستاگرام عمومی کانون را با یک کلیک دنبال کنید.

6/4/2023 9:39:51 PM
Menu