زنگ علوم، ماده تغییر می‌کند _ علوم پنجم دبستان _فاطمه حلاجیان

درسنامه علوم پنجم دبستان_مطابق با مباحث آزمون مهر برای شما بارگزاری شده است با

زنگ علوم، ماده تغییر می‌کند _ علوم پنجم دبستان _فاطمه حلاجیان

دانش آموزان عزیز سلام
در این بخش درسنامه درس اول و دوم علوم پنجم  دبستان  زنگ علوم و ماده تغییر می‌کند مطابق با مباحث آزمون 31 تیر برای شما بارگزاری شده است. 

با مطالعه آن ها به مرور و تثبیت مطالب بپردازید. 

موفق باشید.


6/3/2023 1:07:39 AM
Menu