عددنویسی و الگوها_ریاضی پنجم نگاه به آینده _فاطمه حلاجیان

درسنامه ریاضی پنجم دبستان_مطابق با مباحث آزمون مهر برای شما بارگزاری شده است با

عددنویسی و الگوها_ریاضی پنجم نگاه به آینده _فاطمه حلاجیان

دانش آموزان عزیز سلام


در این بخش درسنامه فصل اول ریاضی پنجم دبستان  عددنویسی و الگوها مطابق با مباحث آزمون 30 تیربرای شما بارگزاری شده است. 

با مطالعه آن ها به مرور و تثبیت مطالب بپردازید. 

موفق باشید

5/29/2023 8:59:24 AM
Menu