نشانه‌ی«ث»- کاربرگ، فارسی اول دبستان- لیلا خداوردیان

در این بخش کاربرگ درس فارسی در نشانه‌ی«ث» را درج کرده ایم.

نشانه‌ی«ث»- کاربرگ، فارسی اول دبستان- لیلا خداوردیان

برای یادگیری نشانه‌های الفبای فارسی، لازم است بعد از آموزش هر نشانه‌، تمرین‌هایی مرتبط با آن نشانه به دانش آموز داده شود تا با حل آن، بتواند شکل نشانه را به ذهن بسپارد.

در این بخش نشانه‌ی «ث» را در نظر گرفتیم و کاربرگ آن را درج کردیم.

پی دی اف این صفحه در بخش ضمیمه آمده است.

3/25/2023 1:38:10 PM