بررسی آزمون 26 شهریور دوم دبستان

در این مجموعه آزمون بر اساس نتایج اولین پردازش بررسی شده است.

بررسی آزمون 26 شهریور دوم دبستان

آزمون امروز، مرور و جمع بندی مطالبی بود که در تابستان، یادگرفته بودید یا دوره کرده بودید. نتیجه این آزمون مشخص می‌کند که در هر مبحثی چقدر یاد گرفتید و مسلط شدید و کجاها نیاز به تمرین بیش‌تر دارید. آیا می‌دانید چگونه می‌‌توانید مباحثی که نیاز به تلاش بیش‌تر دارند یا مباحثی که بر آن‌ها مسلط شدید را ببینید؟ بله درست است در کارنامه مبحثی.

یکی از کارنامه‌هایی که در صفحه شخصی شما قرار دارد کارنامه مبحثی است که مشخص می کند میزان یادگیری  شما در هر مبحث چقدر است. مشکل بعضی از دانش آموزان این است که وقتی سؤالی را می‌بینند نمی‌دانند از چه روشی باید آن‌ها را حل کنند و در واقع مبحث را نمی‌دانند. توجه به مباحث به این دسته از دانش اموزان کمک می‌کند تا بتوانند بهتر مسئله حل کنند.

و اما نتایج این آزمون بر اساس پردازش اول به شرح زیر است:

در درس‌های اول دبستان، علوم درس دشوارتری بوده است. همان‌طور که قبلاً نیز اشاره کردیم، علوم درسی است که علاوه بر کتاب درسی به یک کتاب کمک آموزشی نیز نیاز دارید چرا که برخی از مطالبی که باید یاد بگیرید در پاسخ به فعالیت‌ها و آزمایش‌ها مشخص می‌شود. نکات آموزشی برخی عکس‌ها یا مطالبی که در زیر عکس‌ها نوشته شده، جزو مطالبی است که باید به آن‌ها توجه کنید و آن‌ها را یادبگیرید.

در درس‌های سال دوم دبستان درس فارسی درس دشوارتری بوده است . در مورد درس فارسی این که چه نکاتی را باید یاد بگرید اهمیت دارد. بعضی از دانش آموزان دردرس فارسی به املا توجه می کنند و از قسمت‌های دیگر غافل می‌شوند در حالی که می‌دانیم در این درس علاوه بر املای کلمات و معنی آن‌ها، حفظ شعر، دستورزبان، واژه سازی و موارد دیگری هست که باید به آن‌ها توجه کنیم.

در آزمون بعدی، فقط مطالب سال اول دبستان را به طور کلی از شما می‌پرسیم و بعد درس‌های دوم دبستان را دوباره از اول کتاب شروع می‌کنیم و همراه با برنامه مدرسه پیش می‌رویم.

 

6/6/2023 9:31:06 AM
Menu