رنگین کمان-علوم پنجم-فریده هاشمی

در این مطلب درسنامه‌ی درس علوم پنجم دبستان درس3 مربوط به آزمون26 شهریور برایتان آورده شده است.

رنگین کمان-علوم پنجم-فریده هاشمی

دبستانی های عزیز سلام

در این مطلب درسنامه ی درس علوم پنجم دبستان درس3 مربوط به آزمون26 شهریور برایتان آورده شده است.

نویسنده:فریده هاشمی-مهندسی صنایع دانشگاه شهید بهشتی

برای آگاهی از شرایط ثبت نام در آزمون های برنامه ای کانون فرم موجود را تکمیل کنید. ( کلیک کنید )