بهترین راه؟ با جزوه‌ی هوشمند فرصت­ها را دریابید!

آرام باشید. هنوز هم می‌شود کاری کرد که در فرصت باقی‌مانده و متناسب با سطح علمی خودتان، بهترین عملکرد و بازدهی مناسب اتفاق بیفتد.

بهترین راه؟ با جزوه‌ی هوشمند فرصت­ها را دریابید!


حجم بالای مطالب درسی، تعداد کتاب خیلی زیاد، تکالیف درسی مدرسه، وقت کم و نگرانی بالا و...، همه و همه نگرانی‌هایی است که ممکن است با آن مواجه باشید و ندانید از کجا شروع کنید یا باقی راه را چطور طی کنید. 

به چه موضوعاتی بپردازم؟ کجاها مهم­تر است؟ چطور در این وقت کم بهترین بازدهی را داشته باشم؟

آرام باشید. هنوز هم می‌شود کاری کرد که در فرصت باقی‌مانده و متناسب با سطح علمی خودتان، بهترین عملکرد و بازدهی مناسب اتفاق بیفتد.

بازیابی بهترین راه است! باید از اشکالات و اشتباهاتم درس بگیرم و نکات آن‌ها را بیاموزم تا دیگر تکرار نشوند. باید سؤال‌های مهم و ضروری، مناسب با سطح درسی خودم را بشناسم. باید غیبت‌هایم را جبران کنم و سؤالات مهم آن آزمون‌ها را تمرین کنم. باید... 

اما چطور همه‌ی این اطلاعات را جمع‌آوری کنم؟ نگران نباشید. شما قبلاً این کار را انجام داده اید! و ما هم به شما کمک کرده‌ایم! «جزوه هوشمند شخصی» کتابی مخصوص شما تنها در یک نسخه است که با کمک مشاوره‌ی آموزشی (هوش انسانی) و داده‌های کامپیوتری (هوش مصنوعی)  تهیه شده است. این کتاب مناسب‌ترین و ضروری‌ترین سؤالات را برای شما یک‌جا گردآوری کرده است:

1. سؤالاتی که اشتباه جواب داده‌اید.

2. سؤالاتی که درست جواب داده‌اید، اما دشوار هستند و حاوی نکاتی می‌باشند که ممکن است فراموششان کنید.

3. سؤالات آسانی که به آن‌ها پاسخ نداده‌اید! و می‌توانید خیلی سریع نکته‌های آن را یاد بگیرید.

4. حتی اگر در آزمونی غیبت کرده‌اید، سؤال‌هایی را متناسب با سطح درسی‌تان، انتخاب کرده و در جزوه‌ی هوشمندِ شخصی­تان قرار داده‌ایم.