جذب در گیاهان : بررسی گفتار یک تا سه - مینا امیریان

در این مطلب مینا امیریان فصل 7 دهم ( جذب و انتقال در گیاهان ) را بررسی کرده است

جذب در گیاهان : بررسی گفتار یک تا سه - مینا امیریان

سلام

در این جزوه نکات متن و تصاویر فصل هفتم زیست دهم ( جذب و انتقال در گیاهان ) بررسی شده است .

شناسنامه ی فصل :این فصل از فصل های متوسط کنکور است که حاوی نکات حفظی ریز و بسیاری است که تنها با تست زنی و دوره ی بسیار می توان به تسلط مناسبی بر آن ها رسید . بیشتر تست های این فصل به صورت ترکیبی با فصل های دیگر گیاهی می باشند بنابراین اگر می خواهید درصد تست های مهم ترکیبی گیاهی را از دست ندید؛ باید روی این فصل تسلط داشته باشید .


تعداد تست ها در سال های اخیر : در کنکور 1400 ، دو تا تست ؛ در کنکور 1399 هیچ تست مستقیمی و در سال 1398  دو تا تست از این فصل طراحی شده است . 


نکات مربوط به قارچ ریشه ای ها ( صفحه ی 3 جزوه )


انواع قارچ ریشه ای:1 -قارچ درون ریشه زندگی میکند.2 -قارچ به صورت غالفی در سطح ریشه زندگی میکند و با فرستادن رشته های ظریفی به درون ریشه تبادل مواد را انجام میدهد.

 در قارچ ریشه ای، قارچ ها درون ریشه یا به صورت غالفی در سطح ریشه زندگی می کنند ولی رشته های قارچ وارد یاخته های گیاهی نمیشود 

نکات ترکیبی مهم!:

زیست 11 فصل 9 :گروهی از قارچ ها برای گیاه بیماری زا هستند و با عبور دادن رشته های خود ازمنفذ روزنه هوایی اندام مکنده ی خود را وارد یاخته گیاهی میکنند. 

زیست 11 فصل 9 :از قارچه ای بیماری زا برای گیاهان میتوان به زنگ و سیاهک و جیبرلا اشاره کرد.

 زیست 10 فصل 6 :چند نکته در رابطه با روپوست:1 -روپوست جزء سامانه بافت پوششی گیاهان است.2 -سامانه بافت پوششی در همۀ اندامهای جوان روپوست و در اندامهای مسّن گیاه پیراپوست است.3 -روپوست ریشه پوستک ندارد.4 -روپوست معموالا یک لایه یاخته است.


نمونه ای از صفحات جزوه درباره ی گیاهان انگلی : (صفحه ی 5 جزوه)


نمونه ای از صفحات جزوه درباره ی جابه جایی شیره ی پرورده : ( صفحه 9 جزوه )دوستان عزیزم  ما تصمیم گرفتیم برای اینکه بتونیم ارتباطمون رو با هم بیشتر کنیم و قدم به قدم کنارتون باشیم، صفحه ی اینستاگرام متا رو بسازیم و همراهتون باشیم.


پیج رتبه برتر های کانون


مینا امیریان 

برای آگاهی از شرایط ثبت نام در آزمون های برنامه ای کانون فرم موجود را تکمیل کنید. ( کلیک کنید )