پارمیدا شیرزادی دانشجوی پزشکی شهید بهشتی،روش مطالعه درس شیمی

روش مطالعه پارمیدا شیرزادی، رتبه 174 کنکور تجربی در درس شیمی

پارمیدا شیرزادی دانشجوی پزشکی شهید بهشتی،روش مطالعه درس شیمی

این مطلب توسط پارمیدا شیرزادی،رتبه 174 کنکور تجربی و دانشجوی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی_پشتیبان ویژه کانون تهیه شده است.


درس خواندن را با تست زدن شروع می کردی یا مطالعه درسنامه؟

در این درس  ابتدا کتاب درسی را به شکل زیر موضوعی از فصل مربوطه مطالعه می کردم . سپس از درسنامه کتاب کمک درسی و یا جزوه استاد مربوطه را به شکل کامل مطالعه می کردم و نکات مهم را در حاشیه کتاب می نوشتم. سپس  تعدادی تست را به شکل اموزشی و بدون در نظر گرفتن زمان حل میکردم (که تعداد این تست ها بستگی به مبحثی که در حال مطالعه ان هستیم فرق میکند برای مثال مسائل ترموشیمی به تعداد تست های بیشتری نسبت به یک مبحث حفظی نیاز دارد) سپس پس از تسلط بر ان مبحث، تست زمان دار مطابق زمان های کنکور سراسری حل می کردم(هر سوال ۶۰ ثانیه) و درصد می گرفتم تا میزان تسلطم را محک بزنم.

 در چه زمان هایی اولویت را به تست زدن می دادی و در چه زمان هایی به مطالعه درسنامه؟

این بستگی به مبحث یا بخش مورد مطالعه داشت . مباحث حفظی به خواندن بیشتر کتاب درسی و نکات وابسته هستند و برای مسائل به حل تست های بیشتری نیاز است. هر چند برای مسائل هم اول کتاب و درسنامه کتاب کمک درسی را مطالعه می کردم و روش حل مسئله را می اموختم سپس تعداد زیادی تست حل می کردم.

مطالعه پاسخنامه سوالات : 

پاسخ همه سوالات را بررسی می کردی یا  فقط بعضی از آنهارا؟

معیار شما برای مطالعه پاسخ نامه چه بود؟

برای سوالات مسائل پاسخ نامه سوالاتی که غلط پاسخ داده بودم و یا نتوانسته بودن پاسخ دهم را مطالعه می کردم . علاوه بر ان پاسخ نامه  سوالاتی که با راه حل طولانی و وقت گیری به جواب رسیده بودم را نیز مطالعه می کردم تا با راه حل های بهتر و کوتاه تر نیز اشنا شوم.

منبع مطالعه پارمیدا شیرزادی در درس شیمی:

من برای درس شیمی از کتاب سه سطحی استفاده میکردم.


 این کتاب چه تاثیری در پیشرفت درسی شما داشت؟ 

این کتاب شامل سوالات در سه سطح مختلف بود و در کل سطح خیلی خوبی دارد و چون شامل سوالات برگزیده کانون و سوالات تالیفی سطح بالا و استاندارد است بعد از حل تست های اموزشی و تسلط بر مبحث ، تست های این کتاب را حل می کردم و با سوالات چالش برانگیز تری اشنا میشدم و خودم را به چالش می کشیدم که باعث میشد حتی سوالات چالشی و سخت ازمون ها را نیز بتوانم به خوبی پاسخ دهم.

کدام ویژگی های کتاب برای شما مفید و از نظر شما جالب بود؟ 

سطح بالا و البته استاندارد سوالات این کتاب برای من جالب توجه بود و باعث میشد حین مواجه با سوالات سخت روش حل و نحو پاسخ دهی به انها را بدانم.

 برای مطالعه کتاب چه توصیه هایی به دانش اموزان داری؟ 

توصیه من به دانش اموزان این است که بعد از حل تست های اموزشی و تسلط بر مبحث برای اشنایی با سوالات سطح بالاتر و رسیدن به درصد های بالای درس شیمی سوالت این کتاب را حل کنند ونکات مهم را حاشیه کتاب خود بنویسند.

پیشنهاد ویژه من به دانش اموزان این است که سوالات مسائل را تیپ بندی کنند ونحو حل هر تیپ را زیر ان بنویسند.همچنین نکات مهم ازمون ها یا تست را در حاشیه کتاب شیمی یا دفتری یادداشت کنند که پنجشنبه های قبل از ازمون ها یا درزمان مرور انها را مرور کنند.


سوالات خود از پارمیدا شیرزادی،رتبه 174 کنکور تجربی را در قسمت نظرات بپرسید.

منبع :

فایل های ضمیمه