دوشنبه 15 اسفند علوم برای ( هفتم ، هشتم و نهم )

امروز دوشنبه، روز درس علوم برای دانش آموزان متوسطه اول در سایت کانون می‌باشد.

دوشنبه 15 اسفند علوم برای ( هفتم ، هشتم و نهم )

دانش آموزان عزیز متوسطه اول، سلام!!

امروز دوشنبه، روز درس علوم برای دانش آموزان متوسطه اول در سایت کانون می باشد.

در ادامه این مطلب درسنامه ها و محتوای علمی مرتبط با متوسطه اول برای امروز تهیه شده است. با کلیک بر روی لینک مطالب به محتوای درسی این مطالب دسترسی پیدا میکنید.


علوم هشتم

کانی ها- علوم هشتم- درسنامه و تست- الهه پروری


علوم هفتم

فصل 10- علوم هفتم- درسنامه و تست- الهه پروری


3/21/2023 11:12:16 AM