4 رتبه‌ی 1 کشور و 17 سال حضور در آزمون‌های برنامه‌ای کانون

حضور در آزمون‌های برنامه‌ای کانون را جدی بگیرید و از فرصتی که امروز در اختیار دارید استفاده کنید تا در آینده‌‌ای نه‌چندان دور موفقیتی که شایستگی‌اش را دارید به‌دست بیاورید.

4 رتبه‌ی 1 کشور و 17 سال حضور در آزمون‌های برنامه‌ای کانون


با اعلام نتایج کنکور 1400 مشخص شد که 4 رتبه‌ی 1 کشور در گروه‌های تجربی، ریاضی، هنر و زبان کانونی هستند. نکته‌ی شکفت‌انگیز اینکه آن‌ها مجموعاً 17 سال در آزمون‌های برنامه‌ای شرکت کرده‌اند، یعنی به‌طور میانگین بیش از 4 سال حضور در آزمون‌‌ها! این موضوع نشان می‌دهد که اهمیت حضور در آزمون‌های برنامه‌ای از سال‌های پایه اهمیت زیادی دارد.

حضور در آزمون‌ها فقط برای سنجیدن وضعیت آموزشی دانش‌آموز نیست و نقش‌های خیلی مهم‌تری دارد که اثرات خود را در آینده نشان خواهد داد. نقش آموزشی و برنامه‌ای آزمون و علاوه بر آن اثری که آزمون‌ها در ارتقای مهارت فراشناختی و هوش هیجانی دانش‌آموزان دارد، نشان از یک ضرورتِ آینده‌نگر است!

حضور در آزمون‌های برنامه‌ای کانون را جدی بگیرید و از فرصتی که امروز در اختیار دارید استفاده کنید تا در آینده‌‌ای نه‌چندان دور موفقیتی که شایستگی‌اش را دارید به‌دست بیاورید. موفقیت تصادفی نیست و برنامه‌ می‌خواهد و این برنامه می‌تواند همان برنامه‌ی راهبردی آزمون‌های کانون باشد.

 

برای آگاهی از شرایط ثبت نام در آزمون های برنامه ای کانون فرم موجود را تکمیل کنید. ( کلیک کنید )