دو آزمون هدیه‌ی تابستانی کانون برای پنجمی ها

کانون فرهنگی آموزش دو آزمون هدیه در روزهای 19 شهریور و 2 مهر برگزار می‌کند.این دو آزمون شامل دو بخش نگاه به گذشته و نگاه به آینده است که برنامه آنها در ادامه آورده شده است.

دو آزمون هدیه‌ی تابستانی کانون برای پنجمی ها

پنجمی های عزیز سلام

کانون فرهنگی آموزش دو آزمون هدیه در روزهای 19 شهریور و 2 مهر برگزار می کند.این دو آزمون شامل دو بخش نگاه به گذشته و نگاه به آینده است.هر آزمون در دو روز متوالی جمعه و  شنبه برگزار می شود.به این ترتیب که در روز جمعه دروس نگاه به گذشته و در روز شنبه دروس نگاه به آینده را آزمون می دهید.برنامه این دو آژمون به همراه بودجه بندی و تعداد سوال هر درس در ادامه آورده شده است. 


شرکت در این دو آزمون برای  دانش آموزان کانونی و غیرکانونی رایگان است و تمام دانش آموزان کانونی و غیرکانونی می توانند ضمن ثبت نام خود در این دو آزمون دوستان و 

هم کلاسی های خود را هم برای ثبت نام و شرکت در این آزمون ها دعوت نمایند.جهت ثبت نام کد دستوری #13*8451*6655* را از طریق تلفن همراه خود شماره گیری 

کنید.

برای آگاهی از شرایط ثبت نام در آزمون های برنامه ای کانون فرم موجود را تکمیل کنید. ( کلیک کنید )