خلاصه نکات علوم اول دبستان- دنیای جانوران- لیلا خداوردیان

در این مجموعه نکات مهم درس دنیای جانوران از علوم اول دبستان آورده شده است.

خلاصه نکات علوم اول دبستان- دنیای جانوران- لیلا خداوردیان

دنیای جانوران

  

جانوران از نظر موارد زیر با یک دیگر فرق دارند:

1 – شکل

2 – اندازه

3 – رنگ

4 – حرکت

5 – ساخت خانه، شکل آن، محل آن

6 – روش نگه‌داری از بچه های خود

  البته تفاوت‌های دیگری نیز دارند که موضوع بررسی ما نیست.

شکل جانوران چه فرقی با یکدیگر دارد؟

 


 

شکل جانوران با هم فرق دارد:  

بعضی جانوران شکل سرشان با هم فرق دارد. برای مثال:

بعضی مثل زنبور برروی سر خود شاخک دارند و بعضی مثل خروس روی سر خود تاج دارند.

 بعضی جانوران  پوشش بدنشان با هم فرق دارد.  برای مثال:

بعضی مثل گوسفند بدنشان از پشم پوشیده شده است،

بعضی مثل خرگوش مو دارند،

بعضی مثل ماهی پولک دارند،

بعضی مثل قورباغه فقط پوست دارند،

بعضی مثل لاک پشت دارای پوشش سخت هستند و

بعضی مثل پرندگان دارای پر هستند.

 

بعضی جانوران شکل دست و پاهايشان با هم فرق دارند. برای مثال:

بعضی مثل پرندگان، دو بال و دو پا دارند.

بعضی مثل اسب، چهار دست و پا می باشند.

بعضی مثل حشره ها، شش دست و پا دارند.

بعضی مثل هزارپا، دارای پاهای زيادی هستند.

بعضی مثل مار، اصلاً دست و پا ندارند.

  

اندازه جانوران چه فرقی با یکدیگر دارد؟

 اندازه جانوران با هم فرق دارد. برای مثال:

  بعضی مثل پروانه کوچک هستند و بعضی مثل اسب بزرگ هستند. 


 رنگ جانوران چه فرقی با یکدیگر دارد؟

 رنگ جانوران با هم فرق دارد. برای مثال: 

بعضی مثل ببر راه راه هستند، 

بعضی مثل پلنگ خال خال هستند 

بعضی مثل پرندگان به رنگ های مختلف يا رنگارنگ هستند.

 حرکت جانوران چه فرقی با یکدیگر دارد؟

  حرکت جانوران با هم فرق دارد. برای مثال:

 

 بعضی مثل مار می خزند،

 

بعضی مثل آهو و خرگوش می دوند و بعضی مثل شتر هم راه می روند و هم می دوند،

 

 بعضی مثل قورباغه می جهند،

 

بعضی مثل ماهی شنا می کنند و 


بعضی مثل حشره ها و پرندگان مدتی در هوا پرواز می کنند.

 

خانه جانوران چه فرقی با یکدیگر دارد؟  

 خانه جانوران با هم فرق دارد. برای مثال:

برخی روی درخت لانه می سازند و برخی زیر خاک خانه درست می‌کنند. 

و بعضی مثل موش و روباه لانه دارند.

 روش نگه‌داری جانوران از بچه های خود چه فرقی با یکدیگر دارد؟

برخی از حیوانات در لانه از بچه های خود نگه‌داری می‌کنند ولی برخی دیگر لانه ندارند مثلا لاک‌پشت 

روش نگه‌داری (غذا دادن و دفاع در برابر خطرها) جانوران از خود و بچه هایشان با هم فرق

می کند. برای مثال:

 بعضی مثل پرندگان با نوک زدن از خود و جوجه هایشان نگه‌داری می کنند،

 بعضی مثل اسب با لگد زدن از خود و بچه هایشان نگه‌داری می کنند

 بعضی مثل گاو با شاخ زدن از خود و بچه هایشان نگه‌داری می کنند

و  بعضی مثل ماهی اصلاً از بچه های خود نگه‌داری نمی کنند.

   


3/25/2023 2:41:24 PM