کتاب‌های زیست شناسی کانون مخصوص کنکوری‌های 1401

به دلیل اهمیت بالای درس زیست شناسی، انتشارات کانون فرهنگی آموزش پکیج کاملی از کتاب‌های تست و آموزشی را آماده کرده است.

کتاب‌های زیست شناسی کانون مخصوص کنکوری‌های 1401

کنکوری های عزیز رشته تجربی

سلام

به دلیل اهمیت بالای درس زیست شناسی،  انتشارات کانون فرهنگی آموزش پکیج کاملی از کتاب های تست و آموزشی را آماده کرده است.

الف : کتاب های تست

کتاب آبی جامع دهم و یازدهم و دوازدهم: این کتاب بانک تست کاملی از سوالات کنکور ۹۲ تا ۱۴۰۰ است. به این معنی که هر تست کنکوری که از سال ۹۲ مناسب نظام جدید است ، در این کتاب جمع آوری شده است.

هم چنین سوالات آزمون های کانون ، سوالاتی که آموزشی هستند و سطح تسلط شما را به کتاب درسی بالا می برند، در این کتاب آورده شده است.


کتاب آبی زیست شناسی ۳: این کتاب از قسمت دوازدهم کتاب آبی جامع جدا شده و مبحث های زیست دوازدهم منطبق بر کتاب درسی چاپ ۱۴۰۰ است.


کتاب آبی زیست شناسی ۱ و ۲: همانطور که می دانید کتاب درسی زیست دهم چاپ ۹۸ نسبت به چاپ های قبلی تغییرات زیادی داشته و کتاب درسی زیست شناسی یازدهم چاپ ۹۹ هم تغییرات جزئی داشته اند.لذا در کتاب آبی قسمت سال دهم با کمک بانک تست آزمون های کانون در مقطع دهم و یازدهم، نکات و تست هایی مطرح شده که کامل بر کتاب های درسی منبع کنکور ۱۴۰۱ است.


کتاب سه سطحی زیست شناسی ۳: این کتاب فقط شامل تست های مقطع دوازدهم کانون از آزمون های نظام جدید است. اگر به رفرنس سوالات این کتاب توجه بفرمایید، متوجه می شوید هیچ تستی از سال ۹۸ به قبل در این کتاب نیست و تست های دشوارتر و چالشی تر آزمون های کانون در این کتاب است.


کتاب سه سطحی زیست پایه : این کتاب هم کاملا از تست های کانون در مقطع دوازدهم تجربی گزینش شده و تست ها کاملا منطبق بر کتاب های درسی منبع کنکور ۱۴۰۱ هستند.

توجه : تست های این ۵ کتاب تست، هیچ گونه اشتراکی با کتاب های آبی و سه سطحی دانش آموزان سال دهم و یازدهمی ندارند.


کتاب سال زیست شناسی:تست های این کتاب کاملا طراحی نو و تالیفی هستند. این کتاب شامل ۱۵ آزمون است ۶ آزمون منطبق به برنامه راهبردی کانون از آبان تا اردیبهشت را پوشش می دهد و ۹ آزمون جامع و مطابق با کنکور است.


ب: کتاب های درسنامه محور

کتاب زیست شناسی ترکیبی : این کتاب ساختار خاص و منحصر به فردی دارد.شامل ۱۰ بسته ترکیبی از زیست شناسی سه مقطع است. در پایان هر بسته هم با گزاره های درست و نادرست به بررسی نکات ترکیبی زیست شناسی می پردازد.

در پایان کتاب هم ۱۰ جدول در ابعاد A3 ضمیمه شده است که به جمع بندی نکات ترکیبی زیست دبیرستان می پردازد.


کتاب های زیست شناسی تصویری: سه کتاب مجزا در سه مقطع هستند و همانطور که نام آن پیداست بر روی آموزش نکات شکل های کتاب درسی تمرکز دارند.


کتاب های مبحثی زیست شناسی که شامل مباحث گیاهی، جانوری، متابولیسم و ژنتیک است، درسنامه محور هستند و به آموزش و بررسی مبحثی زیست شناسی می پردازند.


کتاب های گزاره محور: 

تمرین گزاره های درست و نادرست یکی از راههای آموزش مفهومی زیست است.

کتاب های ۵۰۰۰ گزاره زیست شناسی که شامل سه جلد کتاب به تفکیک مقطع دهم، یازدهم و دوازدهم هستند.