منطق- منطق ترازوی اندیشه- مرصاد دلف لویمی

منطق: علمی است که درپی جلوگیری از خطای اندیشه است. لفظ درپی نشان می‌دهد که منطق نمی‌تواند به همه خطاهای ذهن دسترسی پیدا کند.

منطق- منطق ترازوی اندیشه- مرصاد دلف لویمی

سلام

در این مطلب، فصل اول منطق دهم منطبق با آزمون 1 مرداد آورده شده است.

نویسنده: مرصاد دلف لویمی تراز 7483 انسانی 1400

فایل های ضمیمه

برای آگاهی از شرایط ثبت نام در آزمون های برنامه ای کانون فرم موجود را تکمیل کنید. ( کلیک کنید )