معرفی کتاب جامع ریاضی (1) دهم هنرستان

کتاب حاضر مشتمل بر پنج پودمان کتاب ریاضی 1 می‌باشد. در طراحی کتاب ضمن پوشش کامل مطالب کتاب درسی، مضامین زیر را گنجانده‌ایم:

معرفی کتاب جامع ریاضی (1) دهم هنرستان

معرفی کتاب جامع ریاضی (1) دهم هنرستان:

کتاب حاضر  مشتمل بر پنج پودمان کتاب ریاضی 1 می‌باشد.

در طراحی کتاب ضمن پوشش کامل مطالب کتاب درسی، مضامین زیر را گنجانده‌ایم:


* درخت دانش:
به منظور آشنایی کلی با مباحث و زیر مبحث‌های کتاب (در یک نگاه) نمودار درختی ارائه نموده‌ایم.

 هنرجو می‌تواند طی دوران استفاده از کتاب، تسلط خود را بر هر یک از مباحث، با رنگ‌آمیزی مناسب مشخص کند.
* درس‌نامه:
در ابتدای هر پودمان، خلاصه نکات مهم آن را برای یادگیری و مرور آورده‌ایم. 

سعی شده است اصلی‌ترین مباحثی که در آزمون‌ها و امتحانات مد نظر قرار می‌گیرند، در این قسمت مطرح شود.

 عناوین مهم‌ترین موضوعات و کلمات کلیدی در متن به‌صورت پررنگ مشخص شده‌اند.


* تمرین‌ها:
تنوعی از تیپ‌های مختلف تمرین‌ها و سوال‌هایی که هنرجو در امتحان (و یا در کنکور سراسری) با آن مواجه خواهد شد را ارائه نموده‌ایم که شامل موارد زیر است:
- چهارگزینه‌‌ای
- جای خالی
- صحیح/ غلط
- پاسخ کوتاه
- پاسخ تشریحی


* پاسخ‌نامه:
در پایان کتاب، پاسخ‌های کلیدی یا تشریحی را برای تمام سوال‌ها ارائه نموده‌ایم.

 تنوع سوال‌ها و تفاوت در نحوة پاسخ‌گویی به آن‌ها، بستری را فراهم می‌سازد تا هنرجو خود نیز برای کسب پاسخ کامل، به مجموعه‌ی درس‌نامه و تنوع تمرین‌ها به صورت یک مجموعه نگاه کند.
* تناسب و توازن:
توزیع تعداد صفحه‌های درس‌نامه و تعداد تمرین‌ها در پودمان‌های مختلف کتاب، تصادفی نبوده و با توجه به اهمیت موضوع و سایر پارامترها کم و زیاد شده‌اند.


لینک مشاهده و خرید کتاب:https://www.kanoonbook.ir/store/book/1028