ریاضی نهم- فصل 1- منطبق با آزمون 1 مرداد- امیرحسین ایمانی پور

• در نمایش مجموعه ها، ترتیب نوشتن عضوهای مجموعه، مهم نیست و با جابه جایی عضوهای یک مجموعه، مجموعه جدیدی ساخته نمی‌شود

ریاضی نهم- فصل 1- منطبق با آزمون 1 مرداد- امیرحسین ایمانی پور

دوستان سلام

در این مطلب ریاضی نهم فصل اول ،منطبق با برنامه آزمون 1 مرداد اراده شده است.

نویسنده:امیر حسین ایمانی پور مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر