برنامه دوران جمع بندی هنرستان (آزمون‌های سه روز یک بار)

متن زیر خلاصه مقاله آقای قلم چی، خطاب به هنرجویان گرامی است. جمع بندی با روش سه روز یک بار پیشینه‌ای بیست ساله دارد.

برنامه دوران جمع بندی هنرستان (آزمون‌های سه روز یک بار)

هنرجویان گرامی


برنامه دوران جمع بندی (آزمون‌های سه روز یک بار)


متن زیر خلاصه مقاله کاظم قلم چی،خطاب به هنرجویان گرامی است.
جمع بندی با روش سه روز یک بار پیشینه‌ای بیست ساله دارد. در این روش، شما برخلاف گذشته ، ابتدا امتحان می‌دهید و سپس درس می‌خوانید. در طی بیست سال گذشته صدها هزار دانش آموز و به ویژه دانش آموزان برتر، این روش را اجرا کردند و از آن بهره بردند. بنابراین روش سه روز یک بار،پشتوانه هزاران هزار تجربه انجام شده موفق را به همراه دارد. کافی است سه یا چهار بار این روش را اجرا کنید و از پیشرفت خود مطمئن شوید.

شش فایده روش سه روز یک بار:

فایده اول: نقاط قوت و ضعف و نیازهای خود را پس از هر آزمون کشف می‌کنید و روی قسمت‌هایی که بیشتر نیاز دارید متمرکز می‌شوید.
فایده دوم: شناخت دقیق‌تری از خود پیدا می‌کنید.پس از بررسی پاسخ‌های خود، وضعیت خود را بهتر خواهید شناخت و دقیق‌تر هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی خواهید کرد.
فایده سوم: بازدهی شما در جمع بندی، با روش سه روز یک بار، به شدت افزایش پیدا می‌کند. پس از سه یا چهار بار اجرای این روش متوجه پیشرفت چشم گیر خود خواهید شد.مشروط برآن که به طور کامل این روش را اجرا کنید.
فایده چهارم: به وسیله آزمون‌های سه روز یکبار شما می‌توانید همه کتاب‌ها و نکته‌های آن‌ها را تا روز آزمون اصلی چندین بار دوره کنید و مسلط شوید.
فایده پنجم: در هفته‌ها و روزهای پایانی آرامش و اعتماد به نفس شما بیشتر می‌شود. وقتی همة درس‌ها و کتاب‌ها را به پایان می‌رسانید از نگرانی هایتان کاسته می‌شود و نگران این نخواهید بود که برخی مطالب را فراموش کرده اید .
فایده ششم: روش‌های مدیریت زمان را بارها و بارها تمرین می‌کنید و برای اجرا در کنکور اصلی مسلط می‌شوید. این روش ها عبارتند از : روش ضربدر و منها، روش زمان‌های نقصانی، روش استراتژی بازگشت. اگر این روش‌ها را بلد نیستید به مقدمه کتاب‌های زرد مراجعه کنید و یا به مقاله‌های آقای قلم چی در سایت مراجعه کنید.معرفی روش آزمون‌های سه روز یک بار

شما در هر سه روز یک مجموعه کامل از سوال‌ها را از کنکورهای گذشته یا آزمون‌های شبیه‌سازی شده امتحان می‌دهید و شرایط کنکور را از همه نظر برای خودتان شبیه سازی می‌کنید. سعی کنید با لباس رسمی و روی صندلی آزمون بدهید. در همان ساعت 8 صبح آزمون را شروع کنید و به طور پیوسته و بدون وقفه درس‌ها را یک به یک امتحان بدهید. (دقیقاً مشابه جلسه کنکور)
روش آزمون‌های سه روز یک بار سه بخش دارد:
بخش اول: آزمون دادن در زمان و شرایط شبیه کنکور اصلی
بخش دوم: بررسی و تحلیل پاسخ‌ها و تشخیص اولویت‌ها.

باید تشخیص دهید طی دو و نیم روز باقی مانده کدام قسمت‌ها را در هر درس مطالعه کنید.
بخش سوم: در دو و نیم روز باقی مانده همه درس‌ها را مطالعه می کنید. در هر نیم روز، دو درس را مطالعه می‌کنید.

ویژگی‌های دوران جمع بندی امسال

در این برنامه شما یکی درمیان آزمون های مشابه کنکور را برای خود شبیه سازی کنید. بعد از اتمام آزمون  باید به تحلیل آزمون بپردازید و سپس دو ونیم روز باقی مانده را مطالعه کنید .این روند برای آزمون های اختصاصی و آزمون‌های جامع  نیز تکرار می‌شود.

در پایان بازه 5 روزه جهت تورق سریع در نظر گرفته شده است که در اینجا شما مطالب مارک دار شده را به صورت دور تند مطالعه می‌کنید بنابراین هنگام مطالعه نکات کلیدی را مارک دار کنید تا در روزهای تورق سریع کارتان آسان تر شود.


منابع جمع بندی امسال 1399

1) کتاب زرد: 10 کنکور عمومی، پایه و شایستگی‌های غیر فنی مشترک برای تمام رشته‌هاست

2) کتاب زرد 10 کنکور اختصاصی (برای هر رشته یک کتاب)

سخن پایانی
حتی اگر تاکنون، آن طور که خودتان می خواستید درس نخوانده اید، دوره باقی‌مانده جمع بندی ، فرصت مناسبی است که پیشرفت چشم گیری داشته باشید. با جمع بندی به روش سه روز یک بار و با روش بازیابی به پیش بروید. موفقیت از آن شماست .زمان برای پیشرفت باقی است و مسیر هموار است !
پیروز و موفق باشید .

محمدجعفر مفتاح

تیر1400
3/25/2023 11:46:34 PM