معرفی کتاب آبی پیمانه‌ای نقشه کشی معماری کنکور هنرستان

الف) کتاب شامل درس‌نامه، تست و پاسخ تشریحی است: ب) 3 کتاب درسی اختصاصی دوازدهم، در یک کتاب شامل 500 تست:

معرفی کتاب آبی پیمانه‌ای نقشه کشی معماری کنکور هنرستان

معرفی کتاب آبی پیمانه‌ای نقشه کشی معماری کنکور هنرستان (پایه دوازدهم):

الف) کتاب شامل درس‌نامه، تست و پاسخ تشریحی است:

ب)  3 کتاب درسی اختصاصی دوازدهم، در یک کتاب شامل 500 تست:

 250 تست از مبانی طراحی معماری

 130 تست از متره و برآورد

 120 تست از نقشه برداری

پ) امتیازها و ویژگی‌های کتاب:

1) تعداد تست‌های هر مبحث متناسب با نیاز و بودجه بندی کنکور تعیین شده است.

2) کتاب پیمانه ای است.تست‌ها، در 40 پیمانه 10 سؤالی و 5 پیمانه 20 سؤالی طبقه بندی شده است.

        

3)کتاب 40 درس‌نامه دارد.

   ساختار درختی درس‌نامه‌ها، باعث تثبیت سریع‌تر و منظم‌تر مطالب و نکات کنکوری در ذهن شما خواهد شد.

4) پاسخ تشریحی کامل و قانع کننده است.پاسخ‌های تشریحی علاوه بر حل سؤالات دارای نکات آموزشی نیز هست.

5) مطابق با نظام آموزشی جدید است. محتوای کتاب (درس، تست و پاسخ) تشریحی متناسب با رویکرد طراحان کنکور در نظام جدید است.


لینک مشاهده و خرید کتاب:http://https://www.kanoonbook.ir/store/book/1331

6/3/2023 2:45:58 AM
Menu