معرفی کتاب زرد 10 کنکور رشته تربیت بدنی هنرستان

الف) 10 کنکور (آزمون) مستقل در این کتاب: کتاب از 10 کنکور (مانند 10 دفترچة آزمون مستقل مطابق کنکور سراسری) تشکیل شده است.

معرفی کتاب زرد 10 کنکور رشته تربیت بدنی هنرستان

معرفی کتاب زرد 10 کنکور رشته تربیت بدنی هنرستان:

الف) 10 کنکور (آزمون) مستقل در این کتاب:

کتاب از 10 کنکور (مانند 10 دفترچة آزمون مستقل مطابق کنکور سراسری) تشکیل شده است.

این کتاب شامل درس‌های فنی رشته تربیت بدنی است.


ب)  پوشش درس‌های فنی 3 پایه کنکور تربیت بدنی هنرستان:

 200 تست از درس‌های فنی دهم

 190 تست از درس‌های فنی یازدهم

 260 تست از درس‌های فنی دوازدهم


پ) امتیازها و ویژگی‌های کتاب:

1) سه منبع اصلی سوال:

الف) دو کنکور سراسری 98 و99، دو کنکور از 10 کنکور را تشکیل می‌دهند.

ب) سوالات 8 کنکور دیگر از آزمون‌های کانون انتخاب و برای پوشش کامل از کتاب‌های درسی تالیف شده‌اند.

2) بودجه بندی و چیدمان مطابق با کنکور سراسری

ترتیب ارائه درس‌ها در هر آزمون مطابق با کنکور سراسری است.

3)گزیده نکات ( 66 نکته راهبردی)

در هر آزمون ،نکات آموزشی مربوط به تست‌های آن آزمون آمده است.تجمیع نکات این 10 آزمون در هر یک از این درس‌ها خلاصة مفیدی برای مرور در دوران جمع بندی و کنکور است.

4) دوره‌های زمانی استفاده از این کتاب

دوران جمع بندی: بازة زمانی حدود یک تا یک و نیم ماه مانده تا روز کنکور دوران جمع بندی به روش 3 روز یکبار است.

آزمون‌های جمع بندی کانون: تعدادی از آزمون‌ها در برنامة راهبردی شامل جمع بندی مباحث دهم،یازدهم و دوازدهم است که می‌توانید قبل از شرکت در آن‌ها به آزمون‌های این کتاب پاسخ دهید.

لینک مشاهده و خرید کتاب:https://www.kanoonbook.ir/store/book/1537


5/30/2023 3:47:30 PM
Menu