معرفی کتاب زرد 10 کنکور رشته گرافیک هنرستان

الف) 10 آزمون مستقل در این کتاب کتاب از 10 آزمون تشکیل شده است.این کتاب شامل درس‌های فنی رشته گرافیک است.

معرفی کتاب زرد 10 کنکور رشته گرافیک هنرستان

معرفی کتاب زرد 10 کنکور رشته گرافیک هنرستان:

الف) 10 آزمون مستقل در این کتاب

کتاب از 10 آزمون تشکیل شده است.این کتاب شامل درس‌های فنی رشته گرافیک است.

ب)  پوشش درس‌های فنی گرافیک هنرستان

کتاب از 590 تست برای درس‌های فنی در قالب 10 آزمون همراه با پاسخ تشریحی کامل می‌باشد.

پ) امتیازها و ویژگی‌های کتاب:

1) منبع اصلی سوال:

سوال‌های این کتاب را تست‌های کنکور سال‌های گذشته،آزمون‌های کانون و طراحی شده از کتاب درسی،تشکیل می‌دهند.

2) پاسخ تشریحی:

پاسخ تشریحی کامل و قانع کننده است.پاسخ‌های تشریحی علاوه بر حل سوال‌ها دارای نکات آموزشی نیز می‌باشد.

3) دوره‌های زمانی استفاده از این کتاب:

آزمون‌های جمع بندی کانون: تعدادی از آزمون‌ها در برنامة راهبردی شامل آزمون‌های جمع بندی است که می‌توانید قبل از شرکت در آن‌ها به آزمون‌های این کتاب پاسخ دهید.

دوران امتحانات:با پاسخ به سوالات هر درس،قبل از امتحانات مدرسه یک جمع بندی و مرور کاملی را خواهید داشت.


لینک مشاهده و خرید کتاب:https://www.kanoonbook.ir/store/book/1400


6/3/2023 2:13:38 AM
Menu