آرایه‌های ادبی - ادبیات فارسی - مجموعه تست - فاطمه گزدرازی

سلام دوست عزیز در این مطلب قصد داریم به همراه یکدیگر مجموعه ای از تست‌های آرایه‌های ادبی را بررسی کنیم. *** برای دسترسی به کل تست‌ها و همچنین پاسخ تشریحی آنها می‌توانید فایل پی دی اف را دانلود

آرایه‌های ادبی - ادبیات فارسی - مجموعه تست - فاطمه گزدرازی

سلام دوست عزیز

در این مطلب قصد داریم به همراه یکدیگر مجموعه ای از  تست های آرایه های ادبی   را بررسی کنیم.

*** برای دسترسی به کل تست ها و همچنین پاسخ تشریحی آنها می توانید فایل پی دی اف را دانلود کنید.


این مطلب ، سر آغاز پروژه ای جدید و جذاب است !

قبل از اینکه این مطلب را مطالعه کنید ، به لینک زیر بروید و با کلیت کار آشنا شوید !

معرفی پروژه تست های ادبیاتمجموعه 5 تایی اول :

آرایه های بیت زیر، کدام اند؟


 • « آب آتش می برد خورشید شب پوش شما               می رود آب حیات از چشمه نوش شما »


 • 1. استعاره، تشخیص، تلمیح، تضاد                                    2. مجاز ، جناس تام ، تضاد ، تلمیح

3. ایهام ، استعاره ، جناس تام ، پارادوکس                            4. مجاز ، ایهام ، تشخیص ، پارادوکس

 • هردو آرایه مقابل کدام بیت، درست است؟


 • 1. پیمانه حیاتم پر شد فغان که نتوان         پیمان از او گرفتن پیوند از او بریدن ( حسن تعلیل_جناس )


 • 2. برخیز تا به پای شود روز رستخیز            وانگه ببین شهید غمت در چه حالت است ( تلمیح_ ایهام )


 • 3. شد چمن انجمن از بوی خوشش پنداری      که سمن در بغل و گل به گریبان دارد ( جناس_ حس آمیزی )


 • 4. اسباب پریشانی جمع است برای من          جمعیت اگر خواهی زان طره پریشان باش ( پارادوکس_مجاز )


 •  در کدام بیت هردو نوع تشبیه گسترده و فشرده وجود دارد؟


 • 1. هر که از مهر تو چون ذره شود سرگردان            دورش از روی چو خورشید درخشان مگذار


 • 2. من که با زلف چو چوگان تو گویی نزنم                بیش از این گوی دلم در خم چوگان مگذار


 • 3. چند چون مرغ کنی سوی گلستان پرواز                 راه آمد شد بستان به صبا باز گذار


 • 4. تو که یک ذره نداری خبر از آتش مهر                  ذره بی سر و پا را به هوا باز گذار

آرایه های بیت زیر کدام اند ؟


ز مهر روی او عمری است تا دم میزنی (( سلمان ))             به مهرش صادقی چون صبح از آن مشهور آفاقی


1.ایهام، استعاره، حس آمیزی، کنایه                                  2.ایهام، تشبیه، ایهام تناسب، مجاز

3. حسن تعلیل، ایهام، ایهام تناسب، حس آمیزی                4.حسن تعلیل، استعاره، ایهام تناسب، جناس ناقص


 در بیت زیر، چند ایهام تناسب و چند جناس وجود دارد؟


می ساختم چو بربط  و می سوختم چو عود               زیرا که چاره دل من سوز و ساز بود1. دو_دو                  2. سه_سه                  3. یک_دو                   4. دو_سه
برای مشاهده تشریحی پاسخ تست ها و همچنین تست های بیشتر فایل پی دی اف را دانلود کنید.از هفته آتی پاسخ تشریحی تست های مربوطه در صفحه ما در اینستاگرام قرار خواهد گرفت ، برای دسترسی به مطالب آموزشی و مشاوره ای  و همچنین پاسخ تست ها ، در اینستاگرام نیز با ما همراه باشید.پیج ما : 


رتبه برتر های کانون
موفق و موید باشید!علی جابری - دانشجوی حقوق دانشگاه بهشتی 

فاطمه گزدرازی - دانشجوی حقوق دانشگاه خوارزمی