پاسخ تشریحی کنکور خارج کشور هنر - خلاقیت تصویری

پاسخ تشریحی درس خلاقیت تصویری و تجسمی را خانم "رقیه محبی" رتبه 126 منطقه 1 سال 95 کارشناسی طراحی پارچه از دانشگاه هنر تهران، مسئول دفترچه هنر و مسئول درس خلاقیت تصویری و تجسمی، پشتیبان ویژه هنر و مولف

پاسخ تشریحی کنکور خارج کشور هنر - خلاقیت تصویری

سلام دوستان عزیز 

پاسخ تشریحی درس خلاقیت تصویری و تجسمی را خانم "رقیه محبی" رتبه 126 منطقه 1 سال 95 کارشناسی طراحی پارچه از دانشگاه هنر تهران، مسئول دفترچه هنر و مسئول درس خلاقیت تصویری و تجسمی، پشتیبان ویژه هنر و مولف کنکور هنر با 5 سال سابقه همکاری با کانون و خانم "سیما جعفر بگلو" رتبه 2 منطقه 2 سال 98 دانشجوی ارتباط تصویری دانشگاه تهران،‌ ویراستار خلاقیت تصویری و تجسمی، پشتیبان ویژه و طراح سوال با دو سال سابقه همکاری با کانون پاسخ اولیه خلاقیت تصویری وتجسمی کنکور هنر خارج کشور را برایتان آماده کرده اند.

5/29/2023 8:30:36 AM
Menu