پاسخ تشریحی خلاقیت تصویری و تجسمی کنکور هنر 1400

دوستان عزیز پاسخ خلاقیت تصویری را خانم رقیه محبی رتبه 126 منطقه 1 سال 95 کارشناسی طراحی پارچه از دانشگاه هنر تهران، مسئول دفترچه هنر و

پاسخ تشریحی خلاقیت تصویری و تجسمی کنکور هنر 1400

سلام

دوستان عزیز پاسخ خلاقیت تصویری را خانم رقیه محبی رتبه 126 منطقه 1 سال 95 کارشناسی طراحی پارچه از دانشگاه هنر تهران، مسئول دفترچه هنر و مسئول درس خلاقیت تصویری و تجسمی، پشتیبان ویژه هنر و مولف کنکور هنر با 5 سال سابقه همکاری با کانون و خانم سیما جعفر بگلو رتبه 2 منطقه 2 سال 98 دانشجوی ارتباط تصویری دانشگاه تهران،‌ ویراستار خلاقیت تصویری و تجسمی، پشتیبان ویژه و طراح سوال با دو سال سابقه همکاری با کانون پاسخ اولیه خلاقیت تصویری وتجسمی را برایتان آماده کرده اند.

لطفا برای دریافت پاسخ فایل زیر را دانلود نمایید.