رویکردها و گرایش‌های اصلی دروس در کنکور ریاضی 99

رویکردها و گرایش‌های اصلی دروس در کنکور ریاضی 99 است

رویکردها و گرایش‌های اصلی دروس در کنکور ریاضی 99

داوطلبین عزیز گروه کنکور ریاضی سلام!

در این مطلب، رویکردهای اصلی (رویکردهای تثبیت شده و جدید) کنکور 99 ریاضی آمده است. بررسی این رویکردها و مقایسه آن با کنکور 1400 در روزهای آتی می تواند مفید باشد