محیط و مساحت-خلاصه درس و نمونه سوال - علی حاجی زاده

برای آمادگی در آزمون 9 مهر،، خوب است یک بار ، خلاصه نکات و سوالات مهم درس ریاضی را با هم مرور کنیم، در اینجا نمونه سوالات مهم و پر کاربرد در آزمون‌های کانون از فصل محیط و مساحت آورده شده است.

محیط و مساحت-خلاصه درس و نمونه سوال - علی حاجی زاده

نمونه سوال از درس محیط و مساحت

تهیه : علی حاجی زاده

برای آمادگی در آزمون 9 مهر، خوب است یک بار ، خلاصه نکات و سوالات مهم درس ریاضی را با هم مرور کنیم، در اینجا نمونه سوالات مهم و پر کاربرد در آزمون های کانون از فصل محیط و مساحت آورده شده است.

با توجه به این خلاصه نکات داده شده در همین بخش به سه سوال  زیر پاسخ دهید:

نکته 1:

برای ساده تر کردن مسائل در ریاضی، شکل بسیار کارگشاست، مثلا برای محاسبه مساحت یک شکل در ریاضی بهترین کار نبدیل آن شکل به چند شکل ساده است که محاسبه مساحت آن را بلد هستید..

نکته 2:

یک خط راست را در نظر بگیرید که دو سر آن باز است، اگر روی خط یک نقطه بگذارید، خط راست به دو نیم خط تقسیم می شود.

نکته 3:

یک خط راست را در نظر بگیرید که دو سر آن باز است، اگر روی خط دو نقطه بگذارید به طوری که انتهای و ابتدای خط مشخص شود، یک پاره خط ساخته اید.

سوالات و پاسخ آن ها در فایل پیوست قرار دارد.