تمرین پیوستگی: از سخت‌کوشی تا برنامه‌ی راهبردی!

مطمئن باشید همراهی این دو پیوستگی شما را موفق‌تر خواهد کرد و مهم‌تر این است که از نوسانات احتمالی شما در این سال‌های مهم جلوگیری خواهد کرد.

تمرین پیوستگی: از سخت‌کوشی تا برنامه‌ی راهبردی!

وقتی با رتبه‌های برتر کنکور صحبت می‌کنیم بیش از هر چیز متوجه نقش پیوستگی در موفقیت آن‌ها می‌شویم. پیوستگی و ادامه‌دادن یک ویژگی پویا و مؤثر است و باعث می‌شود تا آن‌ها در مواجه با هر موضوعی و هر انتخابی، با آرامش مسیر خود را طی کنند. چون می‌دانند رفیق نیمه‌راه انتخابشان نخواهند بود.

پیوستگی در سخت‌کوشی مهم‌ترین لازمه‌ی موفقیت است. در هر موفقیتی اثر انگشت سخت‌کوشی وجود دارد و برعکس در هر عدم موفقیتی نقش اصلی را همین عدم تلاش برعهده دارد.

پیوستگی در برنامه‌ی راهبردی هم اهمیتی دوچندان برای دانش‌آموزان دارد. برنامه‌ی راهبردی همچون ریل قطاری است که مسیر حرکت به سمت موفقیت را مشخص کرده است. حالا فقط کافی است در این ریل حرکت کنید و از آن خارج نشوید.

مطمئن باشید همراهی این دو پیوستگی شما را موفق‌تر خواهد کرد و مهم‌تر این است که از نوسانات احتمالی شما در این سال‌های مهم جلوگیری خواهد کرد.

6/9/2023 6:00:19 AM
Menu