چرا سخت‌کوشی مهم است؟ چرا تابستان مهم است؟

حالا فصل تابستان است! انتخاب سخت‌کوشی برای فصل تابستان یک تصمیم آینده‌نگر است؛ چرا که شما از الان در حال یادگیری سخت‌کوشی و تبدیل آن به یک عادت هستید.

چرا سخت‌کوشی مهم است؟ چرا تابستان مهم است؟

بعضی وقت‌ها با دانش‌آموزانی در مقطع متوسطه‌ی دوم مواجه می‌شوند که می‌گویند در متوسطه‌ی اول وضعیت آموزشی مناسبی داشتند، معدلشان در مدرسه 20 بود یا ترازشان در آزمون‌ها عالی بود، اما نمی‌دانند چرا نتوانستند این موفقیت‌ها را ادامه دهند؟ به‌نظر شما چه عاملی باعث عدم تداوم موفقیت این دانش‌آموزان شده است؟

اصلی‌ترین جواب به‌نظرم یک کلمه است: «سخت‌کوشی!»

یاد گرفتن سخت‌کوشی و تبدیل کردن سخت‌کوشی به یک عادت، کار راحتی نیست. باید همانند یاد گرفتن ریاضی و علوم و علاقه‌مند شدن به آن‌ها برایتان مهم باشد. اگر این سخت‌کوشی شکل بگیرد، مطمئن باشید که روند موفقیت‌های شما نه تنها در متوسطه‌ی دوم که در دانشگاه و بعد از آن هم ادامه‌دار خواهد بود.

حالا فصل تابستان است! انتخاب سخت‌کوشی برای فصل تابستان یک تصمیم آینده‌نگر است؛ چرا که شما از الان در حال یادگیری سخت‌کوشی و تبدیل آن به یک عادت هستید.

5/29/2023 8:00:06 AM
Menu