مدیریت زمان در جلسه آزمون با احسان رمضانی، رتبه 200 انسانی

صحبت‌های رتبه 200 انسانی، احسان رمضانی در مورد نحوه مدیریت زمان در جلسه آزمون

مدیریت زمان در جلسه آزمون با احسان رمضانی، رتبه 200 انسانی

صحبت های رتبه 200 انسانی، احسان رمضانی در مورد نحوه مدیریت زمان در جلسه آزمون:

من تکنیک زمان‌های نقصانی را بعد از عید، ابتدا برای دروس عمومی آغاز کردم. بدین گونه که ابتدا درس ادبیات، بعد زمان و در آخر درس عربی را پاسخ می‌دادم. هریک از دروس را در 15 دقیقه پاسخ می‌دادم و زمان باقی‌مانده آخر را ابتدا به سوالات درس ادبیات و سپس به دینی و ادبیات می‌پرداختم. 

اما در دروس اختصاصی، به دلیل این که نقاط قوت زیادی داشتم، سعی می‌کردم که سوالات را سریع‌تر پاسخ دهم و وقت بیشتری را برای بازگشت ذخیره نمایم. به دلیل این که برخی تست‌های درس ریاضی و اقتصاد، به زمان و تمرکز بیشتری نیاز داشت، در کنار هرکدام از سوالات که به فکر بیشتری نیاز داشت، یک علامت ضربدر مثبت "×+" می‌گذاشتم تا پس از بازگشت ابتدا به این سوالات بپردازم. 

در سایر دروس هم از جمله عربی و ادبیات اختصاصی به دلیل این که بسیار قوی بودم، هیچ گونه نیازی به بازگشت نبود و معمولاً تست‌های این دروس در همان زمان خودشان تمام می‌شد. اما درس فلسفه و منطق که یکی از چالشی‌ترین دروس علوم انسانی است، همیشه به وقت بیشتری نیاز داشتم و معمولاً هم بسیاری از این سوالات که ابتدا حل نمی‌شدند، با تکنیک بازگشت و دوباره فکر کردن به آن‌ها بسیار راحت‌تر حل می‌شد و زودتر به جواب می‌رسیدند. 

بابک یادگاری
ارسال شده توسط : بابک یادگاری