هر روز با 10 واژه پرتکرار انگلیسی کنکور سراسری- جمع‌بندی نهایی

ویژه کنکوری‌ها و دانش‌آموزان متوسطه دوم - هر روز با 10 واژه پرتکرار انگلیسی کنکور سراسری- جمع‌بندی واژگان مهم و پرتکرار زبان انگلیسی عمومی کنکور سراسری

هر روز با 10 واژه پرتکرار انگلیسی کنکور سراسری- جمع‌بندی نهایی

 ویژه کنکوری‌ها و دانش‌آموزان متوسطه دوم

مرور واژگان پایه و کنکوری زبان انگلیسی 

هر روز با مرور 10 واژه پرتکرار انگلیسی از کنکورهای سراسری گنجینه واژگانی خود را تقویت کنید و خود را برای کنکور سراسری آماده کنید. 

محدثه مرآتی 

فهرست واژگان زیر بر اساس 5 کنکور داخل و خارج کشور (ریاضی، انسانی، تجربی، هنر و زبان) تهیه شده است.


**فایل جمع‌بندی تمام نسخه‌های «10 واژه پرتکرار کنکور» را می‌توانید از قسمت ضمیمه دریافت کنید.**


لیست واژگان را از قسمت فایل دریافت کنید


فایل های ضمیمه