معرفی کتاب پرتکرار فیزیک 2

کتاب پرتکرار فیزیک ، امتحان و کنکور یک امتحان عصاره و چکیده‌ای از مباحث است که میزان تسلط شما را می‌آزماید، بنابراین

معرفی کتاب پرتکرار فیزیک 2

معرفی کتاب پر تکرار فیزیک (2) :

کتاب پرتکرار فیزیک 2 ، امتحان و کنکور

یک امتحان و یک عصاره و چکیده‌ای از مباحث است که میزان تسلط شما را می‌آزماید و فقط تعدادی سوال پراکنده نیست،در واقع یک معلم یا تیمی از معلمان (در امتحانات هماهنگ) با صرف ساعت‌ها وقت سوالات یک امتحان را آماده می‌کنند.

قابلیت‌های مورد نیاز برای موفق شدن در فیزیک و تامین آن‌ها در کتاب پرتکرار فیزیک کانون:

1) تسلط مفهومی بر مباحث و قدرت تحلیل مفاهیم:

کتاب پرتکرار تفکیک سوالات از مسئله‌ها:

در هر مبحث ابتدا سوالات غیر محاسباتی (تعریف‌ها،مفاهیم،تحلیل نمودارها و آزمایش‌ها) و پس از آن مسئله‌ها آمده است.

2) توانایی حل مسئله در تیپ‌ها و سطح دشواری مختلف:

پیمانه‌ها در کتاب پر تکرار فیزیک،سوالات در پیمانه‌ها 10 سوالی با عنوان مشخص طبقه بندی شده‌‌اند،چیدمان آموزشی سوالات از ساده به دشوار سبب اشراف شما به الگوهای حل و ارتقای خلاقیت شما می‌شود.

3) پوشش و اشراف بر کتاب درسی:

 آدرس کتاب درسی در کتاب پر تکرار فیزیک تمام مثال‌ها، فعالیت‌ها، تمرین‌ها و سایر اجزای کتاب درسی که در مورد سوال امتحان و کنکور می‌باشد،پوشش داده شده است و آدرس مرتبط با کتاب درسی در زیر سوال مشخص است.

4) منبع قابل اتکاء  سوالات:

سوالات کتاب پرتکرار فیزیک از برگه‌های امتحانی سراسر کشور (پرتکرارهای آن‌ها) و همچنین سوالات تالیفی برای پوشش کامل و مرتبط با اجزای کتاب درسی تشکیل شده است.

5) اعتقاد ما،نمره در امتحان،نقش در کنکور:

ما اعتقاد داریم کتاب پر تکرار فیزیک برای هر دانش آموز تجربی یا ریاضی در هر سطحی یک کتاب ضروری است و حل ‌آن‌ها منجربه تسلط کامل‌ آن‌ها خواهد شد.

سوالات کتاب، حداقل 17 نمره از هر امتحانی را پوشش می‌دهد.

 البته این ادعا با آمار امتحانات برگزار شده تائید شده است و بقیه نمره با حل کامل سوالات این کتاب تحقق خواهد یافت.

از آن جا که مبنای طرح سوالات کنکور کتاب درسی است و این کتاب نیز تجربه صدها طراح ( دبیران سراسر کشور) از کتاب درسی است، بسیاری از سوالات کنکور را این کتاب پوشش می‌دهد.

در کنکور پیش‌رو این مقایسه و اثبات این ادعا امکان پذیر است.

لینک مشاهده و خرید کتاب: https://www.kanoonbook.ir/store/book/938

6/1/2023 7:10:56 PM
Menu