نکات کلیدی آزمون 31 اردیبهشت سوم دبستان

1 – در آزمون 31 اردیبهشت کل مطالب نیمسال دوم را از شما می‌پرسیم. این آزمون شما را برای جمع بندی نیمسال دوم آماده خواهد کرد. در این آزمون 3 سوال از 6 خانه اول نمودار پیشروی و 7 سوال از 2 خانه پایانی خو

نکات کلیدی آزمون 31 اردیبهشت سوم دبستان

نکات کلیدی آزمون 31 اردیبهشت سوم دبستان

1 – در آزمون 31 اردیبهشت کل مطالب نیمسال دوم را از شما می پرسیم. این آزمون شما را برای جمع بندی نیمسال دوم آماده خواهد کرد. در این آزمون 3 سوال از 6 خانه اول نمودار پیشروی و 7 سوال از 2 خانه پایانی خواهیم داشت.

2 – در این آزمون در درس فارسی علاوه بر یک دسته ی 10 تائی سوالات طرح نو، یک دسته سوالات آشنا نیز خواهیم داشت. این سوالات از کتاب سه سطحی فارسی سوم دبستان انتخاب شده اند.

3 – در درس فارسی، درس های دریا و اگر جنگل نباشد و چشم های آسمان 7 سوال را به خود اختصاص خواهند داد.این دو درس یک نکته دستورزبان جدید دارند و بیشتر نکات درس مربوط به درک و دریافت و درک مطلب است. بهتر است از آزمون های خواندن برای فهمیدن الگو بگیرید و متن این دو درس را به دقت بخوانید.

4 – ساختار دفترچه این آزمون مثل آزمون های قبل است . 50 سوال در بخش عادی و 20 سوال در بخش پیشرفته خواهیم داشت.

5 – آزمون های ویژه ی آمادگی برای این آزمون هم شامل آزمون هدفگذاری در تاریخ 23 اردیبهشت و آزمو ن مشابه سال قبل در تاریخ 28 اردیبهشت خواهد بود.

6- برای ثبت نام در آزمون های تابستان و خرید کتاب تابستان از پشتیبان خود اطلاعات کسب کنید و با کمی درس خواندن در تابستان آمادگی خود را برای سال بعد حفظ کنید.

6/1/2023 1:44:51 AM
Menu