الگوی همیشه برنده داشته باشید

ذهن ما همواره به دنبال ساخت الگوهاست. یک الگوی رایج این است که اگر موفق به انجام کاری نشویم، بازنده هستیم. ما تصور می‌کنیم که برنده شدن و پیروزی تنها نتیجه ای است که باید از انجام کارهای مان کسب کنیم.

الگوی همیشه برنده داشته باشید

ذهن ما همواره به دنبال ساخت الگوهاست. یک الگوی رایج این است که اگر موفق به انجام کاری نشویم، بازنده هستیم. ما تصور می کنیم که برنده شدن و پیروزی تنها نتیجه ای است که باید از انجام کارهای مان کسب کنیم. اگر به هر دلیلی موفق نشویم، احساس شکست و ناامیدی به سراغ مان می آید. موضوع برخی دانش آموزان که از سنجش خود و وارد شدن به چالش ها پرهیز می کنند دور ماندن از احساس شکست است. پس لازم است این نوع الگوها را اصلاح کنیم. الگوی انجام کار و همیشه برنده شدن را. اولین قدم اصلاح روند و ایجاد تغییر، پذیرش است. پذیرش وضعیت موجود، پذیرش کم و کاستی ها و پذیرش تغییر.

در ادامه باید در اهداف، تصمیم ها  و به کار گرفتن راه کارهای جدید بازنگری کرد. در هر درس به چند تا از ده تا خواهید رسید؟ فرایند مطالعه شما چگونه است؟ چند ساعت درس می خوانید؟ توزیع مطالعه تان چگونه است؟ روش های شما کدام اند؟ نسبت تست زدن به مطالعه شما چه قدر است؟ تسلط در مباحث را چگونه انجام می دهید؟ تصمیم های شما برای رفع نواقص یادگیری چیست؟ جمع بندی دروس را چگونه انجام می دهید؟ آخرین جمع بندی های آزمون محور در 7 فروردین( جمع بندی پایه) و 20 فروردین( جمع بندی نیم سال اول) انجام شده است. جایگاه شما در کجا قرار دارد؟ مهارت های کنترل زمان و مدیریت آزمون دادن را چه قدر به صورت جدی انجام می دهید؟ از تجربه مسیر طی شده برای آزمون های نیم سال دوم چگونه استفاده می کنید؟ و ....

باور داشتن و ایمان به خود، سخت کوشی و تلاش پیوسته و بهره بردن از بهترین معلم زندگی تان یعنی اشتباهات است که در ادامه تغییر الگو رایج همیشه برنده بودن باید به کار گرفت.

یک نکته مهم: اگر به هر دلیلی در آزمون و امتحان خاصی یا هر کاری موفق نشدید نتیجه را به احساس تان گره بزنید نه خودتان. مثلاً بگویید من احساس بازنده بودن دارم نه بگویید من یک بازنده هستم. احساس گذراست و می توان خیلی سریع تر آن را تغییر داد تا تلقین هایی که ناخودآگاه تکرارشان می کنید.

 اهداف منطقی، ایمان به خود داشتن، توجه به زمینه و پیوستگی در کار شما را در مسیر درستی قرار می دهد.

پیوسته و هدف مند پیش بروید

موفق خواهید شد